Young Active Europeans – Srbsko

single-image

Termín konání: 13.-20. listopad 2016

Místo konání: Topola, Srbsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack & rozpis denních aktivit.

Účastníci: Nikola Husličková, Klára Mikešová, Petra Špiková

Hostitelská organizace: Eko Mladenovac

Report z projektu:

Tento projekt se konal 13. až 20. 11. 2016 v malebném městečku Topola nedaleko Bělehradu. V průběhu týdne jsme měli možnost seznámit se blíže s tímto místem a jejich zajímavostmi. Navštívili jsme kostel, který se tyčil na vrcholu kopce, muzeum a objevovali krásy okolních parků.

Jen samotný název tohoto projektu Young Active Europeans je dosti výstižný. Již od prvního dne jsme se aktivně zapojovali do poznávání tradic a zvyklostí různých států. Poznala jsem nové kamarády z Turecka, Albánie, Makedonie, Kosova, Srbska, Polska, Itálie, Řecka, Rumunska, Bulharska, Lotyšska. Dále jsme se stmelovali společnými projekty například na téma občanství, co znamená být aktivním občanem. Vytvářeli jsme své vlastní work-shopy a prezentovali je před ostatními, a tak jsme rozvíjeli i naše dovednosti a schopnosti. Dozvěděli jsme se spoustu informací o různých organizacích zabývajících se podporou projektů a sdělovali jsme si jejich cíle.

Eko Mladenovac byla naše hostitelská organizace, která se nám snažila vyjít vstříc a udělat vše k naší spokojenosti. Tímto bych jim rovněž chtěla poděkovat.

Naše heslo:“cabbage“ (zelí v Srbsku nelze přehlédnout – úprava v jakékoli podobě)

Tímto bych ráda poděkovala účastníkům, organizátorům a všem co se na této akci podíleli.

 

Klára Mikešová

Možná se ti bude líbit