Youth Discussing the European Employment Strategy — Turecko

single-image

Termín konání samotné výměny: 18.-23. března 2013

Místo konání: Antalya, Turecko

Účastníci: Jiří Nebřenský, Libor Mišurec, Michal Procházka, Tomáš Černocký, Martin Zeman, Martina Dvořáková, Monika Dvořáková

APV (před-projektové setkání): 6.-9. listopadu 2012.

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 5.1. –
Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku

Report z projektu:

Projekt se konal na slunném pobřeží turecké Antálie. Spolu s účastníky Turecka, Litvy, Estonska, Itálie a Nizozemí jsme měli ke konci týdne vytvořit deklaraci, která by navrhla, jak by se mohla snížit nezaměstnanost v evropských zemích. Dále jsme se věnovali problematice nezaměstnanosti absolventů, diskriminaci žen a tzv. „disabled people“ (vězni, postižení lidé, invalidé, starší lidé před důchodem).

Před vytvořením deklarace jsme se setkali s odborníky na nezaměstnanost a příbuznou problematiku, mohli jim klást otázky a snažit se porozumět, jak se politika nezaměstnanosti vyvíjí v Turecku a porovnat tak s vývojem u nás a v jiných evropských zemích.

Součástí týdne byly i různé hry, které vždy dokázali pobavit, uvolnit a lépe se nám tak ve skupinách pracovalo. Organizátoři byli úžasní, zařídili nám perfektní servis počínaje ubytováním a odvozem z/na letiště a konče výlety do centra města a návštěvou tradiční turecké čajovny. 

Na tomto projektu se sešla úžasná skupina lidí, organizace neměla jedinou chybu. Bylo opravdu poznat, že tento projekt měl profesionální úroveň. Poznali jsme část Turecka, zlepšili si komunikaci v angličtině, poznali spoustu zajímavých lidí na konaných seminářích a třešničkou na dortu bylo přednesení deklarace starostovi města na radnici. Myslím si, že to byla velmi dobrá životní zkušenost a už se těším, až vyrazím opět na další projekt.

Monika Dvořáková

Možná se ti bude líbit