Youth Empowerment & Participation – Arménie

single-image

Termín konání: 22.-30. listopad 2015

Místo konání: Dilijan, Arménie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack a rozpis denních aktivit.

Účastníci: Hynek Roubík, Lenka Kosmatová, Amálie Andršová

Účastnící se země: Malta, Arménie, Bělorusko, Moldavsko, Dánsko, ČR, Lotyšsko, Ukrajina, Německo

Report z projektu: 

Tréninkový kurz s názvem „Youth Empowerment & Participation“, kterého jsme se já, Hynek a Lenka účastnili, se konal mezi 22. a 30. listopadem 2015 v Dilijanu, městu, které leží zhruba 100 km severovýchodně od Jerevanu, hlavního města Arménie.

Maltská organizace Prisms a arménská organizace YCCD, které jej pořádaly, sezvali dohromady skupinky z Německa, Ukrajiny, Litvy, Dánska, Arménie, České republiky, Malty, Moldavska a Běloruska, aby nás naučili metody a techniky práce s mládeží, rozvinuli naše schopnosti a ukázali nám, jak více zapojit mládež do veřejného života a naučit je proaktivnímu přístupu. Celý týden jsme pracovali s outdoorovými prvky ve vzdělávání, učili se o důležitosti důvěry, zkoušeli si koučovat, analyzovali jsme svoje slabé a silné stránky, vyměňovali jsme si příklady dobrých praxí, zkoušeli si, jak správně klást otázky mladým lidem, s kterými doma pracujeme, a mnoho dalšího. Mimo jiné jsme se bavili i o Youthpassech, Erasmu+ a zásadách neformálního vzdělávání, což byly témata, které také přispěla k rozvoji našich znalostí a rozšířila nám obzory.

A co se dělo na osobní rovině? Druhý den skoro polovina kurzu onemocněla, a tak jsme si zažili arménskou zdravotní péči, na kterou dnes rádi vzpomínáme. Zjistili jsme, jak zavádějící je koukat se na zemi před příjezdem jen skrz google obrázky, ochutnali jsme specifickou arménskou kuchyni (lavaš nám na konci pobytu lezl i ušima), byli jsme pozváni do domů obyvatelů Dilijanu, povídali jsme si s místními lidmi o jejich kultuře i o naší vlastní, potkali jsme studenty místní mezinárodní školy, viděli jsme nádherné jezero Sevan, Jereven z výšky a několik starobylých chrámů. Každý den jsme vstávali s pohledem na hory a o večerech jsme poznávali ostatní účastníky, zpívali písničky nebo hráli biliard, učili se ruské a arménské slovíčka a řešili mezinárodní i národní události.

Odjeli jsme plni nových dojmů a poznatků, obohaceni o zkušenosti, které bychom pravděpodobně nikde jinde nenabili. Kurz byl opravdu kvalitní, a tak doufáme, že budou mít i další lidé možnost vyjet přes EYCB a naučit se to, co jsme se naučili my! Díky 🙂

Amálie Andršová

Možná se ti bude líbit