Youth for Nature, Volunteering and Inclusion (Partnership Building Activity) – Kosovo

single-image

Termín konání: 25. listopad – 5. prosinec 2016

Místo konání: Banja e Pejes, Peja, Kosovo

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: partnership building activity (tj. seminář na navazování vztahů mezi mládežnickými neziskovými organizacemi)

Prosím pročtěte si info-pack.

Účastnice: Kristína Cabalová

Hostitelská organizace: GAIA Kosovo

Účastníci se země: ČR, Kosovo, Srbsko, Chorvatsko, Makedonie, Bulharsko, Řecko, Itálie, Albánie, Turecko, Kypr, Francie, Německo, Litva, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko

Report z projektu:

Projekt Partnership Building Activity – Nature Conservation, Volunteering and Inclusion se konal od 25. listopadu do 5. prosince 2016. Jeho cílem bylo obohatit účastníky o informace v oblasti ochrany přírody, dobrovolnictví a zároveň i ukázat, co je potřeba udělat, během přípravy vlastních projektů. Zároveň i vytvořit partnerství a budoucí spolupráci mezi účastníky.

Vše bylo situováno v Hotelu Kosovo Park, nedaleko města Peja. Zde jsme měli úžasný výhled na hory přímo z našich oken a možnost chodit na procházky jak do zdejšího města (kde jsou i lázně), tak i do přírody. Hned musím zmínit i jídlo, které jsme zde měli. Po celou dobu bylo vegetariánské – nejsem vegetarián, ale kdyby mi mohli vařit i doma, tak bych jím určitě byla!

První den jsme se hlavně seznamovali, sdíleli naše očekávání a dovednosti, vytvářeli pravidla nebo si definovali některé pojmy, které jsme později hodně používali (např. nature, environment, sustainability…). Také jsme si každý z nás připravili prezentaci o naší zemi se zaměřením na přírodu – ať všichni vědí něco o přírodních podmínkách v ostatních zemích – a většinou jsme i zmiňovali organizace, za kterou zde jsme – já jsem zde byla za spolek UDRŽITELNÝ PALACKÝ.

Postupně jsme měli spoustu přednášek od různých lidí z oboru (například zde byli lidi z národních parků nebo dokonce paní z WWF!), které nám dali opravdu velké množství informací. Zmíním něco, co je dobré na zamyšlení: ekologická stopa USA se rovná 43x ekologické stopě Afriky, kočka v Evropě má větší ekologickou stopu než jeden člověk v Africe a v současnosti si lidstvo přivlastňuje asi 1,7 planety (což ale nemáme a přesto číslo bude narůstat!).

S přednáškami se střídala i praxe, kdy jsme většinou ve skupinkách nad něčím debatovali, vytvářeli možnosti, jak některé věci řešit, nebo dokonce pracovali na našich vlastních projektech! Se svou skupinkou vypracováváme mezinárodní program, jehož cílem bude osvěta lidí v oblasti odpadového hospodářství. V Kosovu jsme jej vymysleli a nyní vše musíme sepsat, připravit a zorganizovat – díky tomu navazujeme hlubší spolupráci a rozvíjíme naše kreativní a organizační schopnosti.

Mimo vzdělávání a práci jsme měli i čas na prozkoumání národního parku a města Peja, kde jsme navštívili klášter, který patří pod UNESCO. Ve městě jsme měli objednanou večeři s tradičními jídly a večerní kino, kde se promítaly krátké festivalové filmy zaměřené na environmentální tématiku.

Celkově PBA hodnotím moc kladně, protože ne všude můžete poznat tolik skvělých lidí z různých zemí, kteří mají podobné zaměření, získat informace od lidí znalých svého oboru a zároveň nabýt zkušenosti, které určitě využijete v budoucnosti.

Kristína Cabalová

Možná se ti bude líbit