Non Formal Learning for Improving Youthwork in Diverse Settings — Kypr

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Paralimni, Kypr

Termín konání APV (Advance Planning Visit) = přípravné předprojektové setkání zástupců národních týmů: 20.—23 leden 2023. APV se za ČR zúčastnil Matouš Jarolímek

Český tým: Ivana Mančíková, Andrius Toločka, Daniel Giera

Termín konání tréninkového kurzu: 18.—25. únor 2023

Prosím přečtěte si info-pack tréninkového kurzu.

Hostitelská organizace: NECI Cyprus

Report z projektu:

Tréninkový kurz programu Erasmus+ “ Non Formal Learning for Improving Youthwork in Diverse Settings“ byl pro mě skvělou příležitostí k rozvoji nejen osobních, ale i profesních dovedností. Projekt se uskutečnil v Paralimni na Kypru a trval celkem 7 dní. Ubytování bylo nadstandartní, pokoje byly prostorné, a dokonce byl k dispozici plavecký bazén. Ubytování jsme byli po 3 lidech. Jídlo bylo po všech stránkách výborné a bylo vyhověno všem specifickým požadavkům. Projektem nás provázel zkušený trenér a prezident Kyperské organizace pro mládež NECI, Renos. Účastníci projektu byli z Česka, Slovenska, Kypru, Španělska, Řecka a Itálie.

První den jsme se potkali s ostatními účastníky v centru Larnaky a společně jsme odjeli minibusem na ubytování. Následující den jsme začali s „icebreakery“ a seznámili se s organizátory. Hráli jsme pár menších her s hádankami, nastavili jsme si pravidla a vytvořili Kahoot kvíz na téma: Pořádání projektů. Třetí a čtvrtý den jsme se věnovali pochopení rozdílů mezi neformálním, informálním a formálním vzděláváním a pracovali jsme na tvorbě řešení pro problémy, které by mohly vzniknout při našich budoucích projektech. Také jsme se učili o neformální metodologii, aktivitách a vytvořili jsme program pro ostatní účastníky. Diskutovali jsme o práci s mládeží a jejich dimenzích. Pátý den ráno jsme využili možnosti skočit do bazénu, a poté jsme vyrazili na exkurzi do Ayia Napy. Zde jsme navštívili park plný různých soch z celého světa a pláž. Odpoledne jsme se účastnili uvolněnějšího workshopu pořádaným jedním z účastníků a probírali možnosti šíření získaných zkušeností z kurzu.

Předposlední den byl náročný, protože jsme se učili, jak se stát trenérem a které kompetence jsou k tomu důležité. Dále jsme se zkoušeli, jak pracovat v týmu a vytvořit vhodný program pro konkrétní skupinu účastníků. V neposlední řadě jsme připravili plán pro děti ve škole. Poslední den tréninkového kurzu jsme navštívili místní základní školu, do které dochází děti z různých evropských i mimoevropských států. Naše znalosti jsme zde mohli uplatnit, když jsme dětem ukázali neformální způsob učení skrze hry a aktivity. Tento den byl pro nás velmi významný a poučný. Ukázal nám, jak jsou děti vnímavé k neformálnímu vzdělávání a jak můžeme být lepšími a kreativnějšími v pedagogických přístupech.

Projekt byl úžasnou zkušeností, která obohatila nejen můj osobní, ale i profesní růst. Díky různým aktivitám a účastni během denních sezení jsme se mnohé naučili o neformálním vzdělávání a práci s mládeží. Dalšími důležitými tématy, kterým jsme se věnovali, byla tvorba projektů a rozvoj našich vlastních dovedností jako trenérů a koordinátorů. Díky interaktivním workshopům jsme se naučili, jak plánovat a realizovat projekty, a získali jsme praktické zkušenosti v tvorbě programu pro různé skupiny lidí. Kromě toho jsme se také věnovali kultuře a tradicím našich zemí. V rámci kulturního večera jsme se navzájem seznámili s tradičními jídly, tanci a písněmi, a tím jsme si rozšířili obzory a získali lepší porozumění pro různorodost kultur a tradic. Kulturní večery byly jedním z mých oblíbených okamžiků projektu. Celkem jsme na projektu měli 3 kulturní večery 

Celý pobyt byl plný nezapomenutelných zážitků, nových přátelství a důležitých zkušeností. Všichni jsme se v průběhu projektu velmi posunuli, nejen v oblasti neformálního vzdělávání, ale také jsme nahlédli do jiných kultur a způsobů života, což nám pomohlo lépe porozumět světu kolem nás. Jsem vděčný za tuto příležitost a těšíme se na případnou budoucí spolupráci s ostatními účastníky a organizacemi.

Daniel Giera

Možná se ti bude líbit