Active Citizens of Tomorrow – Dánsko

single-image


Termín konání: 10.-18. listopad 2017

Místo konání: Vordingborg, Dánsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím přečtete si info packACT brožuruACTivity brožuru:  či skládací brožuru: (1 A4 paper)

Účastníci: Alena Brabencová, Dominik Zábelka

Hostitelská organizace: Vordingborg Ungdomsskole og 10. Klasse (VU10) (Local Public Body)

Účastnící se země: ČR, Dánsko, Rakousko, Kypr, Estonsko, Francie, Řecko, Itálie, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko

Report z projektu:

10. listopadu jsme se s mou českou kolegyní Alenkou seznámili na pražském letišti, kde započala naše společná cesta do Dánska. Přiletěli jsme do dánského hlavního města Kodaně, kde jsme si čekání na předem rezervovaný vlak do místa projektu – Vordingborgu, zkrátili krátkou procházkou po okolí hlavního nádraží. Ano, první nasání dánského ovzduší se neobešlo bez zmoknutí a promrznutí. Příště si už nebudu brát bundu na základě sladění s botami, ale dle ročního období.

Po příjezdu do Vordingoborgu jsme se setkali s hlavní organizátorkou Martou, která se v průběhu projektu ukázala jako velmi schopná a vstřícná koordinátorka. Ubytování bylo průměrné, bydleli jsme na konci světa v kampusu pro mladé lidi, pocházející z chudších rodin. Pokoj se skládal ze čtyř postelí, jednoho stolu, velké skříně. Taková dánská vězeňská cela. Aspoň koupelna se záchodem byla součástí, a ne na patře. Jinak ostatní prostory byly fajn, ať už společná kuchyně nebo společenská místnost. Jídelna i samotná konferenční místnost, v níž probíhal celý program, se nacházely ve vedlejší budově, asi padesát metrů od místa našeho ubytování.

Samotná náplň jednotlivých dnů byla velmi bohatá a pestrá. Hlavním tématem projektu bylo občanství, aktivita a spoluúčast občanů na dění ve svém okolí, ať už lokálním, národním, či mezinárodním. Všichni jsme se shodli na tom, že stěžejním problémem v dnešní době je nezájem o lokální politiku, a dění ve svém okolí vůbec. Spousta úkolů byla náročná, člověk musel prokazovat znalosti rétoriky, argumentace, schopnosti týmové práce i kreativitu. Debatovali jsme, hráli scénky, natáčeli videa, poslouchali výklad trenérů. Nechyběly „energizery“, vedené samotnými účastníky, ani tzv. „reflection groups“, které se denně scházely, a podávaly zpětnou vazbu trenérům. Trenéři Marcus a Marco byli velmi erudovaní, charismatičtí a fajn lidé, s kterými byla radost pracovat. Stejně tak příjemně jsme se všichni cítili i v kolektivu, neboť všichni vybraní účastníci, pocházející dohromady z dvanácti různých zemí, byli komunikativní, přátelští, aktivní a milí. Dá se říci, že již po druhé noci, v níž proběhla prezentace jednotlivých zemí s důrazem na jídlo a pití, jsme se dost sblížili.

O to těžší bylo následné loučení po konci projektu, i když čtvrtina nás společně odjela do Kodaně, kde jsme strávili víkend prozkoumáváním tohoto hezkého hlavního města.

Z Dánska se vracíme spokojeni, nabyti pozitivní energií, s množstvím nových kontaktů, zážitků, ale také informací. Děkujeme za možnost reprezentovat organizaci, naši zemi, a taky sami sebe. Brzy zase naviděnou! 

Dominik Zábelka

Možná se ti bude líbit