Let’s Break the Breaking News — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Sarata Monteoru & Buzau, Rumunsko

Termín konání: 1.—10. únor 2023

Český tým: Lenka Dvořáková, Alice Prostředníková, Katarína Ošvátová

Prosím přečtete si info-pack a rozpis denních aktivit

Hostitelská organizace: Fundatia Pentru Tineret Buzau

Účastnící země: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Francie, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Severní Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Španělsko a Turecko

Report z projektu:

Tréninkový kurz „Let’s break the breaking news“ který se uskutečnil ve dnech 1.2.-10.2. 2023 v malé rumunské vesničce Sarata Monteoru a městě Buzau se věnoval problematice Fake news, kritického myšlení a kyberšikany. Projektu se zúčastnilo 34 lidí z 15 různých zemí: z Bulharska, Chorvatska, České republiky, Finska, Francie, Řecka, Itálie, Lotyšska, Severní Makedonie, Polska, Portugalska, Srbska, Španělska, Turecka a domácího Rumunska. Celým projektem nás doprovázel zkušený trenér Tolea z pořádající organizace FUNDATIA PENTRU TINERET BUZAU.

Projekt byl zahájen 1. února večerním příjezdem do penzionu Casa cu Tei, který se nachází v podhorské lázeňské obci Sarata-Monteoru, 13 kilometrů od města Buzau. Následující dny byli programově pro nás účastníky velmi intenzivní. Po seznamovacích aktivitách nám byly předány informace o programu Erasmus+ a klíčových kompetencích. Dále jsme se věnovali problematice Kognitivního zkreslení, a nástroji které nám mohou pomoci zlepšit naše kritické myšlení, jako je například 6 kritických otázek při zpracovávání informací, Bloomova taxonomie a CRAAP metoda. Poznatky nám byli zprostředkovávány nevšedními metodami neformálního vzdělávání, to znamená, že klíčovou roli při všech aktivitách hrálo aktivní zapojení všech účastníků projektu do činností. Na motivy kritického myšlení a fake news jsme v menších skupinkách vytvářeli plakáty, prezentace anebo také divadelní představení. Vyzkoušeli jsme si mimo jiné být účastníky diskuzí vedené neobvyklými metodami „World Café method“ a „Six thinking hats“.

Po plně nabitých dnech následovaly večery v duchu poznávání našich kultur. Druhý a třetí večer proběhly tzv. „Intercultural nights“ během kterých účastníci z jednotlivých zemí představovali svou zemi, jejich tradiční pokrmy, pochutiny, pití, hudbu, tance a další. Pátý večer si pro nás hostitelská organizace připravila „Rumunský večer“, ze kterého jsme všichni odcházeli s plnými žaludy skvělého tradičního rumunského jídla.

V rámci poobědového osobního volna jsme téměř každý den rádi využili idylického zimního počasí plného sněhu a sluníčka a vydali se na procházku do vesnice anebo také na nedalekou vyhlídku do okolí.

Šestý den projektu se všichni účastníci rozdělili do tří skupin, které tvořila video skupina, skupina divadlo fórum a promo skupina. Divadelní skupina měla za úkol připravit dvě divadelní hry na téma kyberšikany a šíření fake news. Metoda divadlo fórum je však specifická v tom, že se představení hraje dvakrát, s tím, že podruhé můžou diváci zasáhnout do děje a ovlivnit ho tak, aby měl dobrý konec. Herci tak pracují i s prvky improvizace. Na přípravu divadelních představení měla skupina dva dny a poté jej zinscenovala pro diváky ve městě Buzau, které kromě ostatních účastníků projektu tvořilo několik studentů tamější střední školy. Mezitím tým, co měl na starosti video vytvořil dvě komediální videa na téma fake news a kritické myšlení. Promo tým pracoval na časopise, který prezentoval vše, co jsme na projektu zažili a naučili se, spolu s fotkami a rozhovory s účastníky projektu.

Osmý den jsme se nasnídali, rozloučili se s naším krásným dočasným domoven v Sarata-Monteoru a dvěma minibusy se vydali do města Buzau. Během cesty nás čekala zastávka v Geologické a botanické rezervaci v katastru obce Berca, kde se nachází Bahenní sopky v Berc. Měli jsme unikátní možnost vidět tento přírodní div malých bahenních vulkánů obklopený sněhem. Po tomto nevšedním zážitku jsme dorazili do Buzau, kde jsme měli čas si toto severovýchodní město se 115 tisíci obyvatel prohlédnout. Následující den divadelní skupina pro nás a místní návštěvníky zahrála divadelní představení, a potom se již pomalu blížil čas se rozloučit. Večer jsme pak v lokální restauraci spolu s enormním množstvím skvělé pizzy ukončili celý projekt a další ráno již každý sám odjížděl z projektu pryč do své země.

Během těchto deseti dnů jsme se všichni stihli velmi přiblížit a spřátelit. Projekt probíhal ve skvělé atmosféře a s kombinací s velmi dobrou organizací, programem a trenérem tak celý projekt utekl jako voda, dal každému velké množství nezapomenutelných zážitků a také nejedno přátelství.

Alice Prostředníková

Možná se ti bude líbit