Business Makers — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 12.—23. září 2022

Místo konání: Vatra Dornei, Rumunsko

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen fobčanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Pro Civis Dorna NGO

Popis projektu:

Projekt „Business Makers“ umožní mladým lidem vyjádřit své nejdivočejší nápady a strukturovat je do formy podnikání. Toto bude zároveň příležitost pro mládež zlepšit jejich dovednosti vytváření sítí, pochopit, jak strukturovat své nápady způsobem, který lze prezentovat možným investorům a naučit se jak propagovat své nápady.

Hlavním cílem projektu „Business Makers“ je obeznámit účastníky s podnikatelským prostředím v místě kde žijí a pomoct jim pochopit, že proměnit své nápady ve skutečnost není zas tak nemožné. Kromě vytváření businessu se účastníci naučí jak vytvořit marketingovou kampaň. Proces, jehož výsledkem bude série reklam, které slouží jako odbytiště produktů nebo služeb, které chtějí účastníci uvést na trh.

Během 10 aktivních dnů výměny mládeže zahájí mladí cestu, na které se pokusí najít svou vášeň, spojit se, naučit se týmové práci, formovat síť, která jim pomůže zhmotnit jejich nápady a stát se mladými podnikateli, kteří vědí, jak propagovat koncepty, které vytvořili.

Program aktivit byl postaven takovým způsobem, aby umožnil úvod do tématu a postupně vedl k naplnění cílů projektu. Budeme používat následující neformální metody: seznamovací a teambuildingové hry, vzdělávací hry, dotazníky a pouliční rozhovory, interaktivní metody prezentací, analýzy a sebehodnotící metody, brainstorming, mentální mapy, skupinové diskuze, debaty, otevřený prostor, veřejné vystupování, turistika, hraní rolí, spolupráce, metoda photo voice.

Možná se ti bude líbit