COOL Learning – Norsko

single-image

Termín konání: 3.-11. duben 2017

Místo konání: Hornsjø, Norsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Účastníci: Dominika Váňová, Markéta Bálková, Petr Vrchota

Účastnický poplatek: €50 (vybírali si ho samotní organizátoři)

Hostitelská organizace: Stiftelsen den reisende høgskole

Účastníci se země: ČR, Norsko, Lotyšsko, Maďarsko, Francie, Rumunsko, Španělsko, Malta, Řecko, Itálie, Turecko

Prosím přečtěte si iinfo pack

Report z projektu:

Tréninkový kurz „Cool learning“ se konal od 3. do 11. 4 v norském Hornsjø ležícím kdesi v horách, zhruba 30 km od nejbližšího města Lillehammer a 200km od hlavního města. Mimo naši české trojice se kurzu účastnili také pracovníci s mládeží ze Špěnělska, Norska, Francie, Malty, Řecka, Turecka, Rumunska, Itálie a Maďarska. Projekt byl zaštiťován norskou organizací STIFTELSEN DEN REISENDE HØGSKOLE. Kurzem nás provázela sehraná Maďarsko- rumunská dvojice lektorů Andre a Eva.

Kurz byl zaměřen na kooperativní učení a jeho využití při práci se znevýhodněnou mládeží, kterou mohou být příslušníci národnostních menšin, děti ze sociálně slabých rodin, mladí lidé ze zemědělských oblastí, aj.

Hotel, ve kterém jsme byli ubytováni nabízel nádherný zasněžený výhled do krajiny, nikde ani živáčka. V pokojích jsme byli ubytováni po dvojicích. Veškeré stravování probíhalo formou Švédských stolů, takže si na své přišel každý, velice vstřícní byli v kuchyni i ke všem možným dietám a speciálním stravovacím návykům účastníků. Hotel měl mimo společenských místností, kde jsme se mohli po večerech společně scházet, hrát hry a pořádat party, také krytý bazén a saunu, přístupné 24 hodin denně.

První den byl pouze příjezdový, bez jakéhokoli programu. Byl tedy čas se v klidu ubytovat, prohlédnout si hotel a jeho okolí a v klidu dospat cestu. Druhý den nás již čekal pravidelný program, který se držel předem daného harmonogramu, který jsme obdrželi emaliem. Od 8 byla přichystaná snídaně, společný program začínal v půl desáté. Mezi snídaní a obědem, zhruba v polovině dopoledního programu byla ještě půl hodinová přestávka na kávu a malou svačinku. V jednu odpoledne nás čekal vždy oběd a po něm až do tří hodin pauza, kterou jsme většinou využili na procházky krásnou zasněženou krajinou. Během dopoledního programu, opět zhruba v polovině byla další pauza na kávu a občerstvení, v sedm večer potom večeře. Po večeři následovala buďto volná zábava, nebo předem dohodnutý společný program.

První den byl program zaměřený především na vzájemné seznamování účastníků. Následující tři jsme pracovali v malých skupinkách, které se aktivitu po aktivitě obměňovali a ve kterých jsme společně přemýšleli především nad teoretickými otázkami a společně se tak seznamovali s tím, co že to vlastně kooperativní učení znamená. Lektoři nás zásobovali mnoha užitečnými metodami a technikami, jak. Další tři dny kurzu jsme pracovali v ustálených skupinách, do kterých jsme se rozřadili na základě našich zájmů, zkušeností a toho, co si chceme z kurzu odnést. Úkolem pak bylo, aby každá skupina připravila 45 minutový program (aktivitu), založený na kooperativním učení, zaměřený na předem zvolené téma. Postupně pak jednotlivé skupiny na zbylých účastnících svou aktivitu testovali, dostávali zpětnou vazbu jak od účastníků, tak lektorů. Na závěr po vyslechnutí a zapracování všech připomínek jednotlivé skupinky program/ aktivitu, její přípravu a realizaci sepisovali do lektory vytvořeného formuláře tak, aby mohla být v budoucnu použita ostatními pracovníky s mládeží. Veškerý „povinný“ program se odehrával uvnitř hotelu.

Co se zábavy a týče, jako na každém tréninkovém kurzu i zde nechyběl interkulturní večer, kde každá země představuje, co je pro ni typické, ochutnávají se národní jídla a nápoje. Organizítoři pro nás měli také připravený výlet do blízkého města Lillehammer,který se konal 5. den kurzu. Dalším milým zpestředním byl karaoke večer. Také jsme měli možnost, nikoli povinnost, zúčastnit se přednášky o Norsku a především jeho školském systému a práci s „problémovými dětmi a mládeží“. Přednášející Jan nás natolik zaujal, že si s ním někteří z nás domluvili ještě další společný večer, kdy nám vyprávěl o své dlouholeté praxi z celého světa.

Měli jsme zároveň i dost volného času na to, společně s ostatními účastníky kurzu chodit na procházky, k dispozici bylo i zapůjčení lyží či snowboardu, večery jsme trávili povětšinou hraním her, v bazénu či sauně.

Poslední den kurzu byl určený už pouze na sbalení se, rozloučení a účastníci postupně podle předem zarezervovaných časů odjezdu opouštěli hotel.

Chtěla bych poděkovat nejen norské organizaci, která zašťiťovala skvěle připravený a zorganizovaný program i pobyt, ale také české EYCB a jmenovitě koordinátorce Janě Parolkové, se kterou jsme jako čeští účastníci byly před začátkem i po skončení kurzu v kontaktu. Komunikace a informace jak z české, tak norské strany byly na skvělé úrovni, odpovědí na emaily jsme se dočkali vždy obratem a měli jsme vždy včas všechny potřebné informace ve srozumitelné podobě.

                                                                                                                                                                                  Dominika Váňová

Možná se ti bude líbit