Discover Green Jobs — Francie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 23.—31. srpen 2021

Místo konání: Lahage, Francie

Počet členů české skupiny: 4+1 group leader

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete infopack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Deadline pro přihlašování uplynul 13. června.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100 %) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Francie (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Věkový limit pro účastníky: 17-25

Věk. limit pro group leadera: 18+

Účastnící se země: ČR, Francie, Řecko, Alžírsko, Německo, Ukrajina

Hostitelská organizace: Association 3PA

Popis projektu:

Míra nezaměstnanosti mladých lidí je obecně vyšší, dokonce dvakrát nebo i více než míra nezaměstnanosti jiných věkových kategorií. Na konci roku 2020 dosáhla míra nezaměstnanosti mladých v Evropské unii 17,8 procent. Mladí lidé pod 25 čelí mnoha problémům s hledáním práce, především ti, co nemají diplom. 

Od roku 2004 vyvíjí 3PA aktivity v oblasti ekologické transformace. Již 10 let orientujeme své aktivity na mladé lidi bez zaměstnání, vzdělání nebo praxe na téma environmentální a ekologické transformace. Jak sladit boj proti klimatické změně a environmentální ochranu skrze rozvoj zaměstnanosti mladých? Na toto téma jsme se rozhodli vytvořit výměnu mládeže, abychom podpořili ekologické práce mezi mladými lidmi a konkrétně jednali proti změně klimatu. 

Cílová skupina:
• mladí lidé, kteří by rádi zkusili něco nového a kteří by rádi prozkoumali neformální vzdělávání, jeho možnosti a výhody
• mladí lidé, kteří se zajímají o zelené pracovní místa a zelenou ekonomiku, aby viděli budoucí příležitosti pro práci v tomto odvětví
• mladí lidé, kteří jsou motivovaní zkusit nové věci a prozkoumat svět udržitelného rozvoje, zelených prací, zeleného průmyslu, ekologie apod.
• mladí lidé, kteří by se rádi dozvěděli více o různých kulturách a zvycích a kteří by si chtěli procvičit cizí jazyk a sdílet své zkušenosti s ostatními.

Cíle výměny mládeže:

• zvýšit informovanost mladých lidí nejen z Evropy ohledně zelených prací a jejich možnostech najít práci v tomto odvětví, nebo v podobném
• rozšířit znalosti mladých lidí v oboru ekologie, ekologického občanství a zelené ekonomiky
• umožnit mladým lidem být nejen spotřebiteli, ale i aktéry
• umožnit mladým lidem zažít nové zkušenosti v cizí zemi a podpořit myšlenku mobility mladých jako možnost učení
• pomoct mladým lidem klást si otázky ohledně vlastní identity, nápadů, kultury a identity prostředí, ve kterém žijí
• pracovat a sdílet zkušenosti s otevřenou myslí, bez předsudků a stereotypů
• poskytnout místním, mezinárodním a neziskovým organizacím nové nástroje pro koncipování a provádění akcí a projektů zaměstnanosti mladých v oblasti udržitelného rozvoje

Možná se ti bude líbit