Dive into Diversity — Promote Inclusion — Srbsko

single-image

Termín konání: 7.-15. prosinec 2018

Místo konání: Topola, Srbsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si info-pack. Zhlédněte projektové video zde: https://www.youtube.com/watch?v=LWqkrPNeMo4

 

Účastníci: Nikola Šafránková, Tereza Kábelová

 

Hostitelská organizace: Zentralrat der Serben in Deutschland e.V. 

Report z projektu: 

Tréninkový kurz s názvem „Dive into Diversity – Promote Inclusion“ se odehrál v Srbsku, ve městě Topola, městečku vzdáleném 80 kilometrů od Bělehradu, v termínu od 8. do 15. prosince 2018. Kurzu se zúčastnilo 14 účastníků ze 7 různých evropských zemí (Chorvatska, Srbska, Polska, Lotyšska, Portugalska, Bulharska a České Republiky). Cílovou skupinou tohoto školení byli především současní či budoucí pracovníci s mládeží. Ubytovaní jsme byli na pokojích po 2 – 3 lidech v hotelu Oplenac, který byl více než dostačujícím. Jídlo bylo skvělé, na snídaně, obědy a večeře jsme chodili do hotelové restaurace, občas jsme navštívili některý z místních podniků.

Cílem kurzu bylo obohatit účastníky schopnostmi propagace rozmanitosti a inkluze mezi mladými lidmi. Důležitost byla připsána i boji proti stereotypům a xenofobii mezi mladými Evropany. Školení probíhalo formou neformálního vzdělávání. Mezi další specifické cíle patřilo rozšíření znalostí a praktických dovedností podporujících rozmanitost ve společnosti. Důraz byl kladen také na zdůraznění úlohy programu Erasmu+ v kontextu vytváření myšlenky rozmanité a multikulturní Evropy.

Během tréninkového kurzu každá ze zúčastněných zemí prezentovala situaci ve své zemi týkající se romské komunity, LGBTQIA+ komunity, uprchlíků, osob se speciálními potřebami, etnických a náboženských menšin. Účastníci se dozvěděli o důležitosti lidských práv pro zmíněné skupiny. Zabývali jsme se také otázkou vlastní identity, společnosti, kultury, demokracie, médií a jejich manipulací. Proběhla spousta teoretických i praktických aktivit, organizátoři k valné většině z nich poskytli také metodický přesah. Jednalo se například o aktivity zaměřené na identitu účastníků či psaní vlastního projektu v mezinárodních skupinách. V posledních dvou dnech jsme tedy měli možnost sami si vyzkoušet, jak se takový projekt tvoří a co je k tomu potřeba. Byl zde také více než vítaný prostor pro prezentaci vlastních aktivit, zapojení osobní kreativity a vlastních názorů na daná témata. 

Díky malému počtu účastníků jsme měli možnost navzájem se poznat, a vytvořit tak skvělý kolektiv, který velice dobře fungoval jak během seminářů a workshopů, tak během volných chvil. Každý večer jsme se sházeli v hotelu nebo v jiných částech města a užívali si celý týden. Jeden den nás dokonce čekala mezikulturní noc, při níž jsme vzájemně prezentovali zajímavosti o našich zemích a při tom pojídali a popíjeli jedndotlivé národní speciality. Všichni jsme si projekt náramně užili a shledali jej přínosným pro naše snahy šířit tyto myšlenky dále mezi mladými lidmi.

Tereza Kábelová

Možná se ti bude líbit