Don’t Fear to Differ: Empowering Intercultural Dialogue in Europe — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 12.—18. červenec 2021

Místo konání: Gabrovo, region Uzana, Bulharsko

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Věkový limit pro účastníky: 18-30

Počet volných míst:  0. Pokud máte zájem být zařazeni do českého týmu v případě, že kdokoliv vypadne, prosím přihlaste se jako náhradníci.

Věkový limit pro group leadera: 18+

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, atp.) pro vstup na území Bulharska na stránkách Ministerstva zahr. věcí (MZV).

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Proplácení PCR/antigenntích testů: náklady na Covid testy budou proplaceny každému účastníkovi z jeho individuální rozpočtu na cestovní náklady (= €275/účastník). PCR test stojí v Bulharsku aktuálně (23.3.2021) €60 (informace ze začátku května 2021). Tzn., že pokud náklady na dopravu jednoho účastníka dosáhnou €80, zbude mu na proplacení PCR testů €195. Náklady na dopravu/Covid testy přesahující €275 si bude muset každý účastník zaplatit sám.

Hostitelská organizace: Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education

Účastnící se země: Bulharsko,  ČR, Rumunsko, Rumunsko, Litva, Severní Makedonie, Itálie

Popis projektu:

Projekt Neboj se odlišit! představí mladým lidem měnící se kulturní mapu Evropy a podpoří mezinárodní rozhovor jako efektivní způsob řešení marginalizace určitých skupin lidí a boje proti nenávistným projevům.

Výměna mládeže bude zaměřena na budování tolerance, vzájemného přijetí, mezinárodním dialogu mezi mladými lidmi a boje proti projevům nenávisti, stereotypům, předsudkům a stigmatům. V posledních letech se kulturní mapa Evropy neustále mění, a to kvůli vlnám migrantů a uprchlíků. S novou situací se stávají někteří lidé nejistí a obávají se neznámého “jiného”.

Kulturní diverzita je jedna z nejcennějších vlastností Evropy – jednota v rozmanitosti a objetí naší odlišné kultury, historie a jazyků nás činí součástí vitální a inkluzivní komunity. Cílem projektu je rozvíjet schopnosti mladých lidí, jako interkulturní dovednosti, kulturní povědomí a sociální interakce, které jim pomohou překonat všechny formy stereotypů a předsudků a učiní je tolerantními vůči lidem s odlišným sociálním, kulturním a náboženským pozadím.

Možná se ti bude líbit