Europe & Sex: The Impact on Young People — Velká Británie

single-image

Termín konání: 16.-25. listopadu 2013

Místo konání: Cardiff, Wales, Velká Británie

 Program a akce: program Mládež v Akci, akce 4.3. tréninkový kurz 

Účastníci: Lucie Kadeřábková

Report z projektu:

Od 16.-25. Listopadu jsem se zúčastnila jako jediný zástupce ČR projektu Europe & Sex: The Impact on Young People – Velká Británie“ v Cardiffu, hlavním městě Walesu. Projektu se zúčastnili dobrovolníci z Makedonie, Turecka, Ukrajiny, Itálie, Bulharska, Gruzie, Slovinska, Chorvatska, Maroka a skupina organizátorů z Cardiffu.

 

Mé pocity z projektu Europe & Sex: The Impact on Young People jsou více než pozitivní. Organizaci a programu se nedá nic vytknout. Organizátoři byli velmi sympatičtí, ochotni kdykoli pomoci a odpovědět všechny otázky. Program byl do detailu promyšlený, jednotlivá témata a aktivity na sebe navazovaly a dávaly smysl.

 

Dobrovolnici reprezentovali nejen rozdílné národy, ale i rozdílné kultury a náboženství. Velmi zajímavé a přínosné pro mě bylo zúčastnit se diskuzí a slyšet rozdílné názory a pohledy na danou tematiku a následně se snažit je pochopit a respektovat.

První den jsme postupně přijížděli do Cardiffu. Druhý den byl program volnější. Poznávali jsme se s dalšími účastníky, ale taky jsme měli možnost seznámit se s městem, jeho historii a kulturou díky “bojovce” Cardiff challenge. Do projektu samotného jsme se s vervou pustili třetí den. Téma projektu Europe & Sexse může zdát poněkud kontroverzní. Diskutovaná témata se týkala především přístupu k vztahům a sexu. Úvodní téma se týkalo sexuální výchovy na školách. Zarážející pro mě bylo, že v některých zemích je sexualita tabu a učitelé ve školách neprobírají do detailu ani lidské tělo. Značně se lišili naše názory na to, od jakého věku by se sexuální výchova měla vyučovat a jestli vůbec. V následujících dnech jsme se zabývali tématy jako těhotenství mladistvých, způsoby ochrany při pohlavním styku, různými druhy antikoncepce, dále pohlavními chorobami a prevencí proti nim. Dalším poněkud kontroverzním tématem byl potrat, do jakého měsíce těhotenství je potrat přípustný a jestli vůbec.  Dále byly na programu„gender studies“ a tzv. LGBT, skupina zahrnující osoby s menšinovým sexuálním zaměřením, označující lesbygayebisexuály a transgender, dále také přístup společnosti a vliv médií na pornografii a zneužívání. 

Líbilo se mi, že se nejednalo jen o teoretické přednášky, na každé téma navazovala řada interaktivních aktivit a úkolů, kdy jsme se ve skupinkách nebo jednotlivě nad danými problémy měli zamyslet a následně je prodiskutovat.

 

Poslední dva dny byly v režii účastníků, rozdělení do 4 skupin jsme měli za úkol vybrat si jedno z prodiskutovaných témat a vytvořit vlastní workshop a příručku nebo jiné studijní materiály (video, hru, komiks atd.), které jsme poslední den prezentovali a vzájemně hodnotili. Tato skupinová práce byla zajímavým závěrem projektu, kdy jsme měli možnost získané vědomosti využít ve vlastním projektu.

 

Byla jsem poprvé na takovémto projektu a byla to pro mě moc zajímavá a přínosná zkušenost. Na tomto projektu jsem získala nejen spoustu nových informací a zkušeností, ale také jsem získala nové přátele. Za to moc děkuji EYCB, že mi umožnili zúčastnit se tohoto projektu. A děkuji také všem organizátorům a účastníkům, kteří vytvořili moc příjemnou a přátelskou atmosféru. 

 

Lucie Kadeřábková

Možná se ti bude líbit