Making Growth Sustainable: Co-Creating Solutions through GREEN Entrepreneurship – Rumunsko

single-image

Termín konání: 13.-22. září 2016

Místo konání: Bodo village, Timisoara, Rumunsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Prosím pročtěte si info-pack a rozpis denních aktivit

Tento projekt je dvou-fázový (tj. skládá se ze dvou výměn mládeže). První část se soustředí na SOCIAL entrepreneurship a konala se v termínu 16.-25. srpen. Více se o první části projektu dozvíte zde

Účastnící se země: Rumunsko, ČR, Estonsko, Itálie, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie

Účastníci: Gabriela Volfová, Tereza Kiedroňová, Adam Gaura, Sharon Shlangman, Klára Otepka

Group leader: Lukáš Koupil 

Hostitelská organizace: The Romanian Institute for Youth Development

Report z projektu:

Projekt s názvem Making Growth Sustainable: Co-Creating Solutions through GREEN Entrepreneurship se uskutečnil mezi 13. a 22. zářím v malé vesničce Bodo, přibližně 50 kilometrů vzdálené od Temešváru v Rumunsku. Projekt zajišťovala rumusnká organizace The Romanian Institute for Youth Development.

Na projektu se sešlo celkem 36 účastníků: z Itálie, Bulharska, Makedonie, Estonska, Chorvatska a Česka. První den po příjezdu jsme strávili seznamováním, které bylo pojato formou zajímaých her a společných úkolů. Jeden z nich byl například zeptat se místních obyvatel na problémy života zde v Bodo či sehnat bez peněz kilo ovoce.

V následujících dnech jsme postupně rozebírali téma udržitelného rozvoje a to řešením různých modelových situací v imaginárních obcích či firmách. Skupiny byly smíšené z různých zemí, a tak mohl každý přispět trochu jiným pohledem na věc. Nakonec jsme naše plány prezentovali před celou skupinou.  Další část spočívala v porovnání situace v našich zemích, čímž jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o vývoji v ostatních účastnických státech.

Přibližně v polovině projektu nás čekal výlet do Temešváru, který jsme začali návštěvou bistra, snažícího se o urdžitelný rozvoj a pužívajícího lokální a fair-trade suroviny. Nejprve jsme mohli ochutnat něco z  nabídky a poté jsme se dozvěděli také o tom, jak bistro vzniklo, jak je financované a jak funguje spolupráce s místními zemědělci. Poté následoval volný program v Temešváru, kde už jsme si sami mohli prohlédnout město. Celý den jsme zakončili skvělou společnou večeří v jedné z místních restaurací.

Každý večer patřil jednomu národnímu týmu, a tak jsme ochutnali spoustu zajímavých věcí z různých koutů Evropy, porovnali své znalosti v kvízech, naučili se několik tanců, poslechli si tradiční hudbu nebo se naučili národní tanec. Byla to velmi příjemná část projektu, užili jsme si spoustu zábavy a při tom se dozvěděli mnoho zajímavostí.

Vyvrcholením celého projektu byl návrh naší vlastní firmy s bussiness plánem, který jsme zpracovávali ve skupinách, které už byly námi vybrané, podle toho, jaké měl kdo zájmy. Celá organizace už byla přenechána jen nám. Přípravami jsme strávli dva dny a nakonec jsme náše plány prezentovali vedoucímu temešvárského inkubátoru pro star-upy, který nám pokládal další otázky k dalšímu zamyšlení. Mel skvělé tričko s nápisem „I’m not here to JUDGE you.“

Sama bych chtěla velmi poděkovat celému týmu organizátorů za tento projekt, díky kterému jsem poznala nový kout Evropy,  seznámila se se spoustu skvělých inspirativních lidí a dozvěděla se mnoho nového.

Klára Otepka

Možná se ti bude líbit