I Have a Dream – Life Coaching for Youth – Norsko

single-image

Termín konání: 23.-30. listopad 2016

Místo konání: Visnes, Norsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack.

Účastníci: Barbora Wagnerová, Martin Kuljovský

Hostitelská organizace: Nitin Norway

Účastníci se země: Norsko, ČR, Kypr, Dánsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Velká Británie, Portugalsko

Report z projektu:

Ve dnech 22. až 30. listopadu 2016 jsme se zúčastnili projektu I have a DREAM, který se konal v norské vesničce Visnes. Sešli jsme se v počtu 25 účastníků a to vždy po dvou zástupcích z každé země, což vytvořilo velmi pestrou multikulturní atmosféru. Všichni ze participanti byli poctivě vybráni a často to byli dobrovolníci z různých neziskových organizací nebo se podíleli na přípravě různých projektů, webových stránek nebo výměn mládeže. Velkým přínosem bylo, když se tito lidé potkali a dostali prostor sdílet efektivní strategie, různorodá cvičení a netradiční aktivity.

Projekt se odehrával v prostorách organizace NITIN, Nordic Institute for Training and International Networking. Ubytováni jsme byli v pokojích po čtyřech, v prvním patře se nacházela kuchyně s jídelnou a dále jsme měli k dispozici tichou místnost k reflektování poznatků z programu. Odděleně pak byla hlavní přednášková místnost, která se během projektu měnila, jak na zdech přibývaly plakáty, obrázky, obálky apod. Poslední místnost, kterou jsme užívali, byly prostory s ping-pongovým stolem, kulečníkem a hudbou, kde jsme mohli trávit volné chvíle, ač jich bylo poskrovnu.

Hlavním záměrem celého kurz bylo ponořit se do life coachingu. Pracovali jsme jak na svém rozvoji, tak na tom, jak nabyté knot-how předat dál při našich dobrovolnických aktivitách. Prošli jsme si prvně reflexí na vlastní schopnosti, nedostatky, strachy a sny. Následovalo určování cesty za svými cíly, praktické učení o time managementu, tvoření plánu a jeho dodržování. Taky jsme objevili plno jednoduchých, ale velmi významných tipů, které můžeme začlenit do každodenních činností pro zvýšení efektivity ve svém snažení.

Převážně byl projekt zacílen na aplikování teoreticky nabytých znalostí, na diskuzi o různých problémech a tématech, prezentování vlastních kultur ale i rozjímání, meditaci, sledování tématického dokumentárního filmu a mnoho dalšího. Velmi cenný byl například prostor pro sdílení kvalitních a inspirativních knih, webových stránek, hudby apod. Také jsme vytvořili velkou papírovou květinu s vlastnosti spojenými s Youth pasem, kam jsme denně připívali s poznámkami o tom, co jsme se ten den naučili. Další dobrý nápad byl flipchart s novými anglickými slovíčky, které jsme přeložili každý do svého rodného jazyka a snadněji jsme tak rozšířili svou slovní zásobu.

Osobně měl pro mě projekt vysokou hodnotu především pro množství praktických tipů a nápadů, pro velký osobní rozvoj, především pak převzetí zodpovědnosti za svůj život a své činy a mimo jiné také atmosféru, upřímnost a zapojení všech účastníků. Nikdo si nenechal ujít jediný program a o příspěvky do diskuze nebyla nouze. Celkově se nám podařilo vytvořit pevné vazby a fungující kolektiv, který se navzájem podporuje do dalších aktivit a zůstává v kontaktu.

Doufám, že dokážeme předat co největší množství informací a znalostí nabytých na tomto projektu a tím přispějeme k rozvoji společnosti.

 

Barbora Wagnerová 

Možná se ti bude líbit