Job R-Evolve – Activity 1: Employability – Albánie

single-image

Termín konání: 13.-21. červen 2018

Místo konání: Dures, Albánie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: dva na sebe navazující tréninkové kurzy

Tento projekt se bude konat jako dva na sebe navazující tréninkové kurzy.:

  1. Job R-Evolve – Activity 1: Employability – Dures, Albánie, 13.-21. červen. Za ČR se této části zúčastní dva účastníci.
  2. Job R-Evolve – Activity 2: Entrepreneurship – Sarajevo, Bosna a Herzegovina, 30. červenec – 8. srpen. Za ČR se druhé části tohoto tréninku zúčastní tři účastníci.

Pokud máte zájem se přihlásit na jednu, či obě dvě části tohoto dvou-dílného tréninku, prosím důkladně si přečtete informace uvedené na této stránce a info-pack (stejný pro oba dva tréninky).

Účastníci: Alice P., Barbora Bräunerová

Hostitelská organizace: More Mosaic

Účastnící se země: Švédsko, Albánie, Bosna a Herzegovina, ČR, Dánsko, Estonsko, ŘEcko, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Španělsko

Report z projektu:

Job R-Evolve byl tréninkový kurz v Albánii, který začal 13.6. a skončil 21.6. Země, které se účastnily byly následující- Albánie, Bosna a Herzegovina, Česká republika, Švédsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Španělsko. Hlavním cílem tohoto projektu bylo sdílet zkušenosti a praxi ohledně nezaměstnanosti mladých v různých zemích, objevování zdrojů pracovních příležitostí a také získávání cenných rad a zkušeností od trenérů, kteří byli ve svých tématech profesionální. Během mnoha workshopů jsme se dozvěděli více o nezaměstnanosti mladých v různých zemích a získali užitečné tipy a rady tykající se našeho pracovního života. Navíc jsme se naučili jak psát životopis a jak se chovat během pracovního pohovoru.

Všichni účastníci byli ubytováni v hotelu Bonita ve společných pokojích, v každém pokoji byli 2-3 účastníci různých národností. To nám také pomohlo při objevování nových kultur i během našeho volného času. Jídla byla během dne 3, ve formě bufetu a k tomu dvakrát denně coffee break. Den byl rozdělen do dopoledního a odpoledního bloku s programem ve formě workshopů či debat. Každá část programu měla rozdílné téma, například- organizace času, řeč těla nebo základy vyjednávání.  Během 3 večerů jsme měli interkulturní večer pokaždé s jinými zeměmi, kde dané země prezentovali tradice své země, dostali jsme základní informace o daných zemích a zkusili typické jídlo. Při prezentaci České republiky jsme ukázali video ukazující naší zemi, později jsme rozdělili účastníky do několika skupin a dali jsme jim kvíz o naší zemi. Poté jsme jim ukázali, jak tančit polku, kdy se a nabídli jsme jim typické české jídlo i pití.

Ke shrnutí si myslím, že to byl poměrně přínosný tréninkový kurz, ze kterého mám plno zážitků a zkušeností a určitě některé informace, které jsme během kurzu získali, jednou při hledání práce využiji.

Barbora Bräunerová

Možná se ti bude líbit