Pro Facilitators — Bulharsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Bansko, Bulharsko

Termín konání: 11.—20. prosinec 2023

Český tým: 3 účastníci (ve věku 18+

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Walk Together Association

Popis projektu:

The Erasmus International Training Course for Facilitators is an engaging and immersive 10-day program crafted for a diverse group of 40 international participants aspiring to enhance their skills, knowledge, and attitudes crucial for effective facilitation in an interconnected world. Through interactive learning experiences, guided discussions, and practical activities, participants will delve into fostering collaboration, understanding diverse perspectives, and personal development.

This facilitator training aims to equip participants with a comprehensive set of skills, knowledge, and attitudes, enhancing their abilities and contributing to the creation of inclusive, collaborative, and culturally sensitive learning environments.

Project learning outcome:

Learning Theory:

 • various learning theories such as experiential learning, constructivism, and social learning to inform facilitation practices.
 • Innovation and Creativity: Develop an appreciation for creativity and innovation, exploring divergent thinking and problem-based learning as facilitation tools.
 • Project Management Basics: Acquire foundational knowledge in project management principles for effectively planning and facilitating group projects.

Skills:

 • Intercultural Communication: Develop adept communication skills for facilitating diverse and inclusive group dynamics.
 • Active Listening and Reflective Practice: Hone active listening skills and cultivate a habit of reflective practice for continual improvement in facilitation.
 • Problem-Solving and Critical Thinking: Enhance problem-solving abilities and critical thinking skills essential for guiding groups through challenges.
 • Digital Literacy: Acquire proficiency in utilizing digital tools for facilitating engaging and interactive learning experiences.
 • Time Management and Productivity: Master time management techniques to ensure efficient and effective facilitation.

Resilience:

 • Build resilience to navigate challenges and setbacks in facilitation with a positive and adaptable mindset.
 • Curiosity and Lifelong Learning: Cultivate a curiosity for continuous learning and a commitment to lifelong learning as facilitation professionals.
 • Empathy and Cultural Sensitivity: Develop empathy and cultural sensitivity for effective facilitation in multicultural environments.

Attitudes:

 • Open-mindedness and Flexibility: Foster an open-minded and flexible attitude towards diverse perspectives and ideas, creating an
  inclusive facilitation environment.

Knowledge:

 • Cross-Cultural Competence: Gain knowledge and understanding of diverse cultural perspectives to create inclusive facilitation environments.

Participants‘ profile:

Youth workers who have a keen interest in enhancing their facilitation skills.

The target group of the Erasmus+ mobility for youth workers program comprises individuals who are actively engaged in youth work, which involves working with young people in various capacities to support their personal, social, and educational development. This program specifically aims to benefit youth workers who are seeking opportunities to enhance their professional skills, broaden their horizons, and exchange experiences with peers from different countries.

The target participants may include youth workers employed by youth organizations, NGOs, community centers, schools, and other relevant institutions. By facilitating international mobility and collaboration, the Erasmus+ program aims to enrich the skills, knowledge, and
networks of youth workers, ultimately leading to more effective and impactful engagement with young people in their local communities.

 • The total number of participants: 40 participants
 • Age 18+
 • Sufficient knowledge of English language

Možná se ti bude líbit