The Magic Glasses — Španělsko

single-image

Termín konání: 12.-20. srpen 2019

Místo konání: Iscar, Španělsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Přečtete si info-pack

Účastníci: Jana Kohoutová, Kateřina Jakšičová, Tomáš Homola, Ondřej Holan

Group leader: Iveta Koubková

Účastnící-se země: Spain, Slovakia, Czech Republic, Bulgaria, Portugal and France

Hostitelská organizace: KINBALL VALLADOLID

Report z projektu:

Po příletu do Madridu nás vyzvedl autobus na letišti a zavezl do dvou hodin vzdáleného města Iscar, kde byli účastníci ubytováni v hostelu pro mládež. V každém pokoji se samostatnou koupelnou byli 3 účastníci vždy z jiné země. Autobus nás rovněž zavezl zpět do Madridu, odkud se účastníci vydali zpět do svých zemí.

Projekt, který se jmenoval The Magic Glassess, se zabýval tématikou života postižených v naší společnosti, kdy převážná většina programu se tohoto tématu více či méně dotýkala. Hlavním úkolem bylo si prakticky vyzkoušet, jak vypadá život člověka s postižením, a to v průběhu různých sportovních aktivit (joga, aerobic, boccia, sitting volleyball, basketball a handball on wheelchairs, swimming, athletics atd.), jakož i v průběhu různých diskuzních skupinek. Hlavním výstupem projektu byla videa 5 různých skupin, do kterých nás organizátoři na začátku projektu rozdělili (z každé země byl jeden účastník) s úkolem zachytit život člověka s postižením při volnočasové aktivitě, při jídle a při sportovní aktivitě. Skupina měla rovněž uvést krátký popis přiděleného postižení a v závěru uvést tipy, jak se s daným postižením vypořádat a jaké pocity jednotliví členové při natáčení zažívali. Konkrétně se jednalo o amputaci ruky, amputaci nohy, slepotu, hluchotu a paraplegii. V polovině týdne byl naplánován celodenní výlet do Valladolid, kde si mohla celá skupina zkusit sport na vozíčku za účasti místního spolku, což hodnotím jako vrchol celého programu. Během projektu jsme měli rovněž přednášku od Enrique Navase, který na paralympiádě reprezentoval Španělsko v plavání.

Program byl poměrně náročný s ohledem na velké množství sportovních aktivit. Velmi kladně pak hodnotím kulturní večery, během kterých se každá participující země představila a nabídla různé domácí pochutiny.

Vzhledem k tomu, že to byl můj první projekt, nemohla jsem s jiným projektem srovnávat, nicméně byť byla očekávání ve vztahu k programu jiná, skupina lidí, která se na projektu sešla naopak veškerá má očekávání předčila a nebojím se říci, že na tomto projektu se vytvořila celoživotní přátelství, která jistě budou přetrvávat, a to je i jeden z účelů obdobných projektů.

Iveta Koubková

Možná se ti bude líbit