Training of Trainers and Active Leaders – Polsko

single-image

Termín konání: 12.-20. leden 2015

Místo konání: Wroclaw, Polsko

 Program a akce: ERASMUS+, KA 1, tréninkový kurz

Účastníci: Hana Křížková, Zuzana Husarová, Daniel Hron

Účastnící se země: Velká Británie, Itálie, Malta, Kypr, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, ČR a Polsko 

Pořádající/hostitelská organizace: TDM2000 Polska

Informace o projektu:

TOTAL – Training of Trainers and Active Leaders 9ti denní tréninkový kurz, který pořádala organizace TDM 2000 POLSKA, ve dnech 12-20.1.2015 v Polské Wroclavi. 

Zůčastnilo se ho kolem 30 lidí z různých koutů Evropy: České Republiky, Polska, Sardinie, Kypru, Makedonie, Bulharska, Chorvatska, Litvy, Malty a Rumunska.

 

Cílem projektu bylo neformálně vyškolit současné či budoucí pracovníky s mládeží a vybavit je tipy a dovednostmi pro jejich činnost.

Začátek projektu se nesl klasicky v duchu vzájemného poznávání a team-buildingu. Jak jsme se později dozvěděli v rámci teorie skupinové dynamiky (ice breakery, energizery), team buildingové aktivity z nichž se každá vyznačuje určitými rysy, aby se účastníci cítili lépe a ztratili ostych.

Druhý den probíhalo školení pod vedením Maxe, lektorka a trenéra z British Council, polského původu, který měl za úkol nás obeznámit s Evropským nastavením kompetencí pro lektory v neformálním vzděláváním. Pracovali jsem na mapování našich dovedností, schopností a hodnot, které jako lektoři a trenéři máme mít a se kterými máme pracovat. První den byl více teoretický, druhý a třetí den za jeho vedení se posléze stal více praktickým, kde byl prostor pro všechzny účastníky. Zapojili jsme se více do dění a podělili jme se o naše zkušenosti z praxe.

Mohli jsme se tak dozvědět jaké existují vzdělávací nářadí pro lektory: Salto Tool, Compas či  další jiné, jak efektivně a kreativně využít aktivity se studenty pro ztvárnění řešení konfliktu či jiného ne příliš zábavného tématu, čeho se vyvarovat při vytváření aktivit se studenty atd. Jeden ze závěrečných dnů kurzu byl věnován tomu, aby každý vytvořil 20 minutový workshop na zvolené téma. Byli jsme rozděleni do skupinek po 3 a čas na přípravu jsme měli shruba 20 min- 3 hodiny, záleželo, jestli šla skupinka prezentovat jako první, či poslední. To se také losovalo.

Po workshopu jsme obdrželi podrobnou zpětnou vazbu jak od samotných účastníků, tak i od organizátorů a školitele. Hodnotilo se, co bylo na workshopu dobré, co se nepovedlo, co by šlo vylepšit. Jestli jsme správně dávali účastníkům instrukce, aby chápali co mají dělat, s čím pracují, kolik mají času apod. Bylo vážně zajímavé, že ačkoli jsme měli všichni stejné zadání – připravit ve trojicích 20 minutový workshop – každý z nich byl natolik jedinečný, že se o nich dala vést dlouhá diskuze a nutilo nás to přemýšlet.

Na zpětnou vazbu dávali školitelé důraz nejen při plnění úkolů. Na konci každého dne probíhaly tzv. self-assesment, které bývají součástí každého projektu.

V průběhu kurzu dělili organizátoři dvakrát zpětnou vaznu pomocí dotazníčku, co se nám na kurzu líbí a co bychom naopak vylepšili. 

 

Skupina byla velmi pozitivně naladěná a program od 10 od rána do 7 do večera byl vždy nabyt energií a dobrou náladou. Organizátoři byli velice vstřícní, milí,

Zajímali se o nás a o večerní program. Uvítala bych více času na sebe a více aktivit v přirodě, jelikož jsme byli neustále v jedné místnosti, což se po 7 dnech stane lehce omezujícím prostorem.

 

Ostatní účastníci byli velice tolerantní a vstřícní. Navázala jsem skvělé přátelstvá a kontakty.

Samotná Wroclav je krásné město, majá krásnou modu a pro nákupy je to pro dámy jak dělané. Historické centrum skýtá českou historii, kterou nás překvapil milý průvodce. Více přirody jsme neměli možno vidět, jelikož trénink byl velice intenzivně naplánován a času zde nezbývalo.

Cesta do Wroclavi vlakem utekla velmi rychle a poznala jsem i pohraniční regionálky, kde jsem si připadala, jak majitelka vlaku, jelikož jsem dobrou hodinu jela ve vlaku úplně sama.

Děkuji EYCB, že jsem se mohla tohoto tréninku účastnit. 

 

Zuzana Husarová

Možná se ti bude líbit