UnderSTAND – online

single-image

Místo konání: online (Zoom)

Termín konání: 5.—13. únor 2021

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím přečtete  si info-pack. a vytvořenou brožuru UnderSTANDbooklet z projektu.

Hostitelská organizace: Innovation Office

Věkový limit pro účastníky: 18+

Účastnící-se země: Lotyšsko, Litva, Francie, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Polsko, Rumunsko, Slovensko

Účastníci: Pham Lan Phuong, Kateřina Pavlová, Van Anh Tranová

Report z projektu:

Online kurz UnderSTAND se konal 5.-13. února a čítal přes 40 účastníků z 10 zemí Evropy. Během těchto devíti dní jsme se potkávali každý den na tři hodiny v rámci online hovorů na platformě Zoom. Právě tímto se lišil od jiných projektů, které jsem již absolvovala – online formou. 

Kurz byl zaměřený na řešení mezietnických konfliktů a mediaci. Ve skupinách jsme zkoušeli různé druhy konfliktů a jejich řešení, nacvičovali efektivní způsob komunikace pro řešení konfliktů a společně vytvořili i návrh projektu založeného na předchozím výzkumu.

Nejdříve se organizátoři zaměřili na to, abychom se lépe poznali mezi sebou. První den byl tedy hlavně o představení sebe a své organizace, ve které aktivně působíme. Byli jsme rozděleni do skupinek – tvz. „Breakout Rooms“ a zkusili jsme si první skupinovou aktivitu. Tyto „Breakout Rooms“ jsme využívali během celého kurzu, akorát jsme se v nich vždy sešli v jiném složení. V rámci skupinek jsme poté plnili různé úkoly, diskutovali jsme a také sdíleli své zkušenosti. To zahrnovalo například definování předsudků, stereotypů či třeba empatie a naše osobní zkušenosti s těmito pojmy. Hodně jsme se zabývali porozuměním toho, že jsou lidé odlišní a každý je jedinečný, nicméně, že je to právě to, co může konflikty působit, tedy být jejich zdrojem. Definovali jsme si různé druhy konfliktu a také sdíleli své zkušenosti s konfliktními situacemi a jejich řešením, případně jsme navrhovali, jak by se dala situace vyřešit lépe. Příklady z praxe a možnost nahlédnout do zkušeností lidí z jiných zemí bylo nesmírně obohacující a užitečné jak pro běžný život, tak především pro práci s mládeží. Pro práci s mládeží s odlišným kulturním pozadím je důležité informace týkající se mezietnického konfliktu znát a vědět, jak s danou situací případně naložit. 

 

Spoustu nových zkušeností nám však přineslo i samotné online prostředí. Ne všichni byli seznámení s tím, jak funguje Zoom, nicméně i ti, kteří byli se zajisté něco nového přiučili. V rámci kurzu jsme museli pracovat i s jinými aplikacemi, ve kterých jsme tvořili materiály při jednotlivých aktivitách. Většina aplikací pro mě osobně byla nových a jsem si jistá, že je někdy v budoucnu ještě využiji, takže jsem ráda, že o nich vím. Zároveň jsme měli vytvořenou skupinu na Facebooku, kde jsme sdíleli soubory, které jsme během týmových aktivit vytvořili a také jsme v ní každý den diskutovali. Po skončení online hovoru vždy organizátoři položili otázku, na kterou jsme měli do dalšího setkání čas odpovědět. Někdy otázka sloužila pouze jako zpestření probíraného tématu, jindy i jako příprava pro aktivitu na další den. 

 

Těžko říct, zda by byl projekt lepší v prezenční formě, protože si myslím, že oboje má svoje výhody i nevýhody. Samozřejmě, že online prostření sebou neslo určité výzvy, ale zcela jistě bylo moc zajímavé si kurz v online formě zkusit. Přineslo mi to spoustu nových informací, zkušeností a také přátel, které si člověk může udělat i prostřednictvím webkamery. 

 

                                                                                                                     Kateřina Pavlová

Možná se ti bude líbit