UnderSTAND – online

single-image

Místo konání: online (Zoom)

Počet volných míst: 8

Termín konání: 5.—13. únor 2021

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 28. ledna (vč.)

Účast na tomto tréninkovém kurzu je zcela zdarma.

Hostitelská organizace: Inovation Office

Věkový limit pro účastníky: 18+

Účastnící-se země: Latvia, Lithuania, France, Czech Republic, Croatia, Hungary, Italy, Poland, Romania, Slovakia

Popis projektu:

Chtěl/a bys bojovat proti vzniku etnických konfliktů a máš již zkušenosti s programem Erasmus+? Nyní máš možnost účastnit se online projektu na toto téma a pochopit, jak můžeš i Ty přispět k zabránění konfliktů ve společnosti!

Cíle organizačního rozvoje stanovené výsledky výzkumů: Plánujeme vytvořit devítidenní online aktivitu pro mládež založenou na potřebách našich cílových skupin. Pomocí řešení mezietnických konfliktů a mediace chceme předejít mezietnickým konfliktům v řadách mládeže s různým kulturním pozadím a zabránit její radikalizaci.

Jakožto mediátoři rozpoznáme naše stereotypy a předsudky, identifikujeme druhy osobnostních konfliktů a prozkoumáme způsoby řešení konfliktů pomocí mezilidské komunikace. Ukážeme také efektivní způsob komunikování, který vede k řešení konfliktů a procvičíme si jej. Získáme zkušenosti o výzkumu a o tom, jak může analýza potřeb, očekávání a možností mládeže v dané komunitě vést k zabránění prakticky jakékoliv konfliktní situace mezi kulturně diverzifikovanou mládeží. Také získáme znalosti a informace ohledně programu Erasmus+ se zaměřením na výměny mládeže a Youthpass.

Cíle projektu:

Obecné cíle projektu jsou naučit pracovníky s mládeží, vůdčí osobnosti mládeže, kteří přímo pracují s rozdílnou kulturalitou mladých lidí (uprchlíci, migranti, menšiny, znevýhodněná mládež apod.) podporovat proces zajišťování lokálního a globálního míru pomocí pochopení mezietnických konfliktů.
Díky tomuto tréninku budou mít účastníci možnost rozšířit své mezikulturní cítění, rozvinout svou komunikaci a schopnosti řešení konfliktů a získat pochopení o tom, jak lze přistupovat ke komunitním problémům a řešit je pomocí aktivit mládeže.

Vzdělávací cíle tréninkového kurzu:

• Definovat, co je mezietnický konflikt, jak k němu dochází a co jsou jeho původci;
• Shrnout a interpretovat role, druhy konfliktů a řešení konfliktů v oblasti mezietnických konfliktů;
• Identifikovat a kontrastovat osobní pohledy vůči stereotypům, předsudkům, empatii, toleranci a solidaritě;
• Zbořit komunikační bariéry v konfliktních situacích a ukázat efektivní způsob komunikace pro řešení konfliktů;
• Interpretovat, analyzovat, popsat a vytvořit návrh projektu založeného na shrnutí výzkumu;
• Aplikovat znalosti mezietnických konfliktů v simulacích, role-playingu a dalších aktivitách;
• Srovnat různé typy konfliktů v daných situacích.

Profil účastníka:

• Pracovníci s mládeží, vůdčí osobnosti mládeže kteří pracují s mladými lidmi s různým kulturním pozadím (uprchlíci, migranti, děti cizinců, mladí lidé vracející de domů z jiných zemí, menšiny apod.);
• Pracovníci s mládeží, vůdčí osobnosti mládeže, kteří už zažili alespoň jeden mezinárodní projekt, ideálně výměnu mládeže či byli group leadry výměny mládeže;
• Lidé s organizační podporou pro další spolupráci;
• Lidé s ochotou rozpoznávat vlastní stereotypy a předsudky a pracovat na nich;
• Lidé s ochotou adaptovat mezikulturní vzdělávání do své práce v souladu s potřebami jejich cílových skupin;
• Lidé, kteří jsou připraveni účastnit se celého online projektu na platformě Zoom;
• Lidé, kteří jsou ochotni komunikovat v anglickém jazyce.

Možná se ti bude líbit