Use Less. Make It Eco. Make More (LEDs) — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 22. srpen – 1. září 2020

Místo konání: Velingrand, Bulharsko

Účastníci českého týmu: Tomáš Olšan (GL), Matěj Keka (GL), Silvie Mikšovská, Milan Marek, David Krkoška, Lucie Koháková, Lucie Večerníková, Petr Wolf, Karolina Hanzelková, Radek Sikora, Lucie Patzeltová, Vojtěch Petrů

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: Association of Young Psychologists in Bulgaria „4th April“ AYPB

Účastnící-se země: Bulharsko, Španělsko, Dánsko, Řecko, Severní Makedonie, Česká republika, Rumunsko

Report z projektu:

Projekt, s názvem LED (Use less. Made it Eco. Do more.) se konal v termínu 22.8. – 1.9. 2020 u bulharského města Velingrad, v Západních Rodopech. Hostitelskou organizací bylo sdružení mladých psychologů v Bulharsku „4TH APRIL“.  Celým projektem nás provázela Marina Granchar a Dani Fingar.

Projektu se zúčastnilo celkem 40 účastníků ze 4 zemí – z Bulharska, Rumunska, Česka a Španělska. Původní množství národností mělo být téměř dvojnásobné, ale kvůli momentální zdravotní situaci v Evropě se museli určité země z projektu vyškrtnout, a proto například členů českého týmu bylo 12 místo původních 6.

Cílem tohoto projektu bylo podnítit mezi mladými lidmi a jejich komunitami povědomí o tom, jak být více eko a s tím související občanskou aktivitu. Jako prostředky k těmto cílům bylo použito hlavně zvyšování všeobecných znalostí z oboru ekologie, životního prostředí, změny klimatu a občanské angažovanosti.  Tyto nové poznatky jsme získávali nejen z workshopů připravovanými, jak organizátory, tak ostatními členy výměny mládeže, ale i díky cenným diskuzím, které následovaly téměř po každém workshopu. 

Ve spolupráci s bulharskou organizací Baikaria jsme se jeden den pod vedením Vasila Todova účastnili čištění lesních cest nad Velingradem. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a snažili se tak projít, co největší část vytyčeného území. Čištění spočívalo ve sbírání odpadků a rozhrabávání popadané kůry a úlomků dřeva. Cestou se nám naskytlo několik nádherných výhledů do údolí Rodopského pohoří a ke konci se k nám dokonce přidalo i několik kolemjdoucích. 

Více informací o čištění Velingradského okolí zde: https://velingrad-bg.com/bg/news-velingrad-905/?fbclid=IwAR2thdOaR4ArrKnLEjOwI4QYauNHcITcaTQMym4DdoLBzB60Pg5XLBdm3cc

Projekt LED byl mým čtvrtým projektem Erasmus + a celkově ho hodnotím velice pozitivně. Celý projekt se nesl v přátelské a pohodové atmosféře a bylo velice naplňující být součástí. Většina účastníků měla o hlavních tématech projektu – ekologie, udržitelnost, permakultura – celkem slušný přehled již před začátkem projektu a bylo tak velice zajímavé a přínosné zúčastňovat se diskuzí a naslouchat ostatním. Projekt mě celkově velice inspiroval, nejen, co se týče ekologie, ale hlavně jsem získala novou chuť do života a celkovou potřebu konat něco, čím budu moci zlepšovat svět okolo sebe.  

V závěru bych ráda poděkovala Marině Granchar a Dani Fingar za skvělé vedení výměny, a hlavně za inspiraci a pozitivní energii, kterou se jim podařilo celé trvání projektu šířit mezi všemi účastníky. Dále pak naším českým group leadrům Tomášovi Olšanovi a Matějovi Kekovi a v neposlední řadě vysílací organizaci EYCB, zvláště pak Janě Parolkové.

                                                                                               Lucie Koháková

 

Možná se ti bude líbit