What’s Next: How to Find Your Passion — Estonsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Viljandi, Estonsko

Termín konání výměny mládeže: 24. červenec—1. srpen 2021

Prosím důkladně si přečtete info-pack.

Termín konání APV: 8.—11. červen 2021

Účastnící se země: Estonsko, Itálie, ČR, Moldavsko, Gruzie, Ukrajina

Hostitelská organizace: Mittetulundusühing Discovering Opportunities

Český tým: Helena Pechová (GL), Alexej Petečel, Tereza Kahounová, Klára Halouzková

Report z projektu:

Zdravím všechny ze Sürgavere, malé obce uprostřed Estonska, kde jsme měli možnost strávit 8 dní. Zúčastnili jsme se výměny mládeže s názvem „What’s Next“ v termínu od 24. 7. do 1. 8. 2021 pořádané organizací „Discovering Oportunities“. Projektu se celkem zúčastnilo 29 lidí: po pěti lidech z Estonska, Ukrajiny, Moldavska, Gruzie a Itálie a nakonec naše čtyřčlenná česká skupinka.

Program byl zacílen především na mladé lidi stojící před otázkou, co mají dělat dál ve svém životě – studovat? Hledat si práci? Také jsme se ale zamýšleli nad tím, jaký život vůbec chceme vést nebo čeho v něm chceme dosáhnout. A přesně v duchu těchto téměř až filosofických otázek se nesly workshopy pořádané jednotlivými group leadry či účastníky. Naučili jsme se tak například, jak kreativně řešit problémy, vyhodnotili svoje kompetence (případně si určili, jaké bychom chtěli získat) nebo si nakreslili „mapu života“. Náš český team měl možnost uspořádat čtyři workshopy – „Výhody a nevýhody nezaměstnanosti“, „Erasmus pro všechny“, „Moje portfolio“ a „Já a životní příležitosti“. Odnesli jsme si tak nejen užitečné informace ze všech workshopů, ale zároveň si i vyzkoušeli, jak takový workshop vůbec zorganizovat. 

Každý den byl před večeří také prostor pro reflexi, kde jsme v národních skupinách řešili, co by se mohlo vylepšit nebo udělat jinak, aby byl náš Erasmus+ ještě lepší. Na večer byly na programu například mezikulturní večery, florbalový turnaj nebo party. 

V polovině programu jsme také dostali úžasnou možnost navštívit dvě města: Tartu a Viljandi. Já osobně jsem si víc zamilovala Tartu, kde sídlí univerzita a jeho náplavka je jako dělaná na dlouhé procházky. Nutno dodat, že Tartu bylo zvoleno jedním z evropských měst kultury pro rok 2024. Navštívili jsme ještě například hlavní náměstí, botanickou zahradu nebo tartuskou observatoř. Cestou zpátky jsme se pak ve Viljandi zašli podívat na pozůstatky opevnění.

Předposlední a poslední den jsme plánovali lokální akce (diseminaci), abychom mohli svoje získané vědomosti předat dál, a také si ujasnili co je to Youthpass a jak ho vyplnit. 

Na závěr musím říct, že mi toho tento Erasmus+ spoustu dal. Nemyslím teď jenom nové poznatky z workshopů, ale i získání lepší orientace v neznámém prostředí, samostatnost a nové přátele.

                                                                                                                              Klára Halouzková

Možná se ti bude líbit