Transforming the World through Volunteering — Španělsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Mollina, (Málaga), Španělsko

Termín konání: 2.—9. říjen 2023

Český tým: 3 účastníci 

Přečtete si info-pack. 

Hostitelská organizace: Asociación EoEo

Report z projektu:

Ve dnech 2. až 9. října se ve vesnici Mollina, asi hodinu jízdy od Malagy, konal projekt s názvem „Transforming the World through Volunteering“. Asociación EoEo zorganizovala tento projekt, jelikož má letité zkušenosti se zapojováním mladých lidí do dobrovolnické a společnosti prospěšné práce a chtěla je nám předat. Z EoEo nás v Mollině přivítali Pece a Clara.

Na projekt se sjelo 27 účastníků z Maroka, Turecka, Litvy, Polska, Francie, Španělska a České republiky. Společně jsme se vzdělávali o důležitosti dobrovolnické práce, zejména pro mladé lidi pohybující se na okraji společnosti. Zároveň jsme všichni měli prostor sdílet své zkušenosti s dobrovolnictvím.

Cílů tréninkového kurzu bylo hned několik. Clara a Pece nás provedli tím, jak vést projekt obsahující dobrovolnou práci a jak pochopit potřeby mladých lidí. Dále jsme se zaměřovali na rozlišování typů dobrovolnické práce a různých druhů dobrovolníků. Vysvětlili nám, jak celistvě probíhá proces dobrovolnické práce od A do Z, a také jsme diskutovali o potřebách dobrovolnické práce v našich zemích.

Výše zmíněné cíle jsme naplnili díky přednáškám, skupinovým stmelovacím aktivitám a neformálnímu vzdělávání, jako jsou hry či aktivity na rozvoj osobnosti. Každý den měl vždy určité téma, které se probíralo. Například při probírání dobře zvoleného vedení projektu jsme byli rozděleni do tří týmů, kterým byl přidělen vedoucí člen. Každý tým měl za úkol postavit za 20 minut bunkr. Nikdo z členů týmů nevěděl, že vedoucí měli instrukce od Peceho a Clary ohledně chování. Jeden tým poslouchal laissez-faire vedoucího, který byl laxní. Další tým pracoval podle pokynů autoritativního vedoucího, který rázně nařizoval postup. Třetí tým měl demokratického vedoucího, který naslouchal názorům, a atmosféra byla příjemná. Po této aktivitě jsme se dozvěděli, jak měli vedoucí jednat, a diskutovali jsme o jejich vlivu na naši motivaci k práci. Poté jsme probírali důležitost volby vhodného vedení pro dobrovolnické aktivity. Další aktivity se nesly v podobném duchu. Vždy jsme hráli hry, ze kterých jsme se něco naučili, a nové poznatky jsme spojili s dobrovolnictvím.

V pátek jsme se společně dohodli, že se pojedeme podívat do Granady. Celý den jsme procházeli uličkami města a poznávali tamější památky. V sobotu jsme si navzájem představili naše vysílající organizace a sdíleli jsme si zkušenosti s výměnami mládeže, tréninkovými kurzy a Evropským sbližovacím a partnerským programem (ECS).

Projekt jsme zakončili v neděli prezentováním námi navržených tréninkových projektů. Následovala reflexe na projekt a kruh sdílení hezkých zážitků. Všichni se shodli, že Clara a Pece udělali projekt velmi přínosným a příjemným.

Velké díky patří EoEo a EYCB za možnost vyjet na tento projekt. Bylo opravdu obohacující naučit se o důležitosti dobrovolnické práce v tak krásném prostředí jako byla Mollina.

Ještě jednou děkujeme!

Tea V.

Možná se ti bude líbit