Youth Wor(k)ld! — Portugalsko

single-image

Program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Arrouquelas, Rio Maior, Portugalsko

Termín konání: 17.—25. červen 2022

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: H2O

Český tým: Adéla Pexová, Tomáš Černík

Report z projektu: 

Projekt Youth Wor(k)Id proběhl převážně v portugalském městečku Rio Maior od 17. do 24. června 2022. Cílem projektu bylo přiblížit reprezentantům mládeže z 10 zemí novelizovanou strategii Evropské unie pro mládež „Engaging, Connecting a Empowering young people“. Jedenáct bodů této strategie se zabývá možnostmi, kterými může Evropská unie pomáhat spojování a posilování role mladých lidí. Těmito body jsou: 
1. Spojování EU a mládeže 
2. Rovnost všech pohlaví/genderů
3. Inkluzivní společnost
4. Práce s informacemi a kontruktivní dialog 
5. Psychické zdraví a pohoda 
6. Posouvání mládeže z venkova 
7. Kvalitní zaměstnání pro všechny 
8. Kvalitní vzdělávání 
9. Prostor k účasti pro všechny 
10. Udržitelná Evropa 
11. Organizace mládeže a evropské programy/projekty 
 
Těmito body jsme se zabývali společně s kolegy z Bulharska, Estonska, Francie, Lotyšska, Maďarska, Polska, Portugalska, Slovenska a Španělska v krátkých brain-storminzích následovaných různými aktivitami na praktické pochopení bodu. Mezi ty patřilo na příklad vstupování do rolí (forum teathre) u bohů 2 a 4, hledání místa pro kvalitní odpočinek u bodu 5, nebo zjišťování názorů místní mládeže na EU u bodu prvního. Vyvrcholením těchto aktivit pak byla simulovaná příprava vlastního projektu u bodu 11. 
 
Většina aktivit se odehrávala v byznisovém centru města Rio Maior či jeho okolí, část však také v malebné vesničce Arrouquelas, sídle hostitelské organizace h2o, kde se konala i tradiční International friendship night. Závěrečný den, po ukončení formální části projektu jsme strávili prohlídkou Lisabonu. 
 
Pro mě osobně, jakožto věřím i pro ostatní, byl projekt přínosný a informace na něm nabyté jistě užiji ve své osobním i profesním životě. Vědomí o jednotlivých bodech strategie již šířím mezi další mladé lidi se zájmem o věc. 
 
                                                                                                                                                       Tomáš Černík

Možná se ti bude líbit