Youthworkers’ Capacity Building and Development — Kypr

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Larnaca, Kypr

Termín konání přípravného před-projektového setkání (tzv. APV = advance planning visit): 1.—3. duben 2022.

Termín konání tréninkového kurzu: 20.—28. květen 2022.

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Věkový limit: 20+

Prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €360 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup na Kypr (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: ČR, Kypr, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Litva

Hostitelská organizace: Network for European Citizenship and Identity

Popis projektu:

Tento projekt je vytvořen, aby podpořil neformální vzdělávání, skrz které zástupci partnerských organizací budou sdílet osobní a profesní zkušenosti, přispívat na základě jejich kompetencí, pracovat kolaborativně nezávisle na okolnostech a rozvíjet programy, které budou plnit následující cíle:

 1. Mezinárodní spolupráce mezi zkušenými a nezkušenými organizacemi a jednotlivci, ale také mezi jejich cílovou skupinou — mládeží a pracovníky s mládeží, kteří cílí na eliminaci diskriminace a marginalizace pomocí sociální inkluze.
 2. Zorganizovat a implementovat tento projekt a zanechat tak účinný dopad v oblasti zdravého životního stylu a zdraví společnosti, jako celku pro aktuální periodu programu Erasmus+.
 3. Rozvinout osobní a profesní schopnosti a kompetence pracovníků s mládeží a mládeže pro zvýšení kapacit v oblastech podnikání a zaměstnatelnosti.

Tento projekt také plní mezinárodní cíle, cíle EU a E+, protože:

 • Podporuje účast pracovníků s mládeží a mládeže obecně, obzvláště té s omezenými příležitostmi;
 • Zajišťuje bezpečné a příjemné prostředí pro neformální vzdělávání;
 • Podporuje rozvoj:
  • Výsledků vzdělávání a zlepšování klíčových kompetencí;
  • Praktik pro mezinárodní učení, spravedlnost a sociální inkluzi;
 • Je to projekt od pracovníků s mládeží pro mládež a společnost.

APV:

Přípravné předprojektové setkání se bude konat na Kypru a bude mít následující cíle:

 • Diskutovat cíle projektu a zjistit, jak tyto cíle mohou naplnit potřeby našich partnerských organizací;
 • Analyzovat kontexty mládeže, pracovníků s mládeží, místních komunit, a národní úrovně každé partnerské organizace a korelovat cíle projektu s jejich potřebami;
 • Navrhnout, připravit, a zorganizovat aktivity, které splní cíle projektu v souladu z výše uvedenými body.
 • Rozhodnout a shodnout se na kýženém dopadu a závěrečném plánu viditelnosti, diseminace a zhodnocení projektu.

Profil účastníka:

Partnerské organizace vyšlou jednoho pracovníka s mládeží/zástupce, (staršího 20ti let), který má zkušenosti, jako trenér, facilitátor či projektový manažer a který splňuje následující požadavky:

 • Mít znalosti a předchozí zapojení v organizování a přípravě projektů s tématem inkluze;
 • Mít základní zkušenosti s nástroji a nástrojovými sadami Erasmus+ a sociální inkluze;
 • Být připraven podpořit viditelnost během projektu a diseminaci po jeho skončení;
 • Mít základní zkušenosti s digitálními a mediálními technologiemi;
 • Být schopen komunikovat a psát plynule anglicky;
 • Podporovat viditelnost projektu a jeho obsahu;
 • Přednost bude dána účastníkům s omezenými příležitostmi.
 • Mít na projektu k dispozici svůj, nebo organizační laptop nebo tablet. Pokud nemáte laptop nebo tablet k dispozici, uveďte to, prosím, v přihlášce!

Možná se ti bude líbit