Youthworkers’ Capacity Building and Development — Kypr

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Larnaca, Kypr

Termín konání přípravného před-projektového setkání (tzv. APV = advance planning visit): 1.—3. duben 2022.

Termín konání tréninkového kurzu: 20.—28. květen 2022.

Pro více informací důkladně si přečtete info-pack a projektovou brožuru.

Účastnící se země: ČR, Kypr, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Litva

Hostitelská organizace: Network for European Citizenship and Identity

Český tým: Pavla Wernerová (APV), Adéla Škorpilová, Matěj Valenta

Report z projektu: 

Tréninkový kurz, který pořádala organizace Neci Cyprus, se konal ve dnech 20.-28.5.2022 na Kypru v krásné přímořské oblasti Paralimni. Participovalo zde dohromady 18 účastníků z České republiky, Srbska, Bulharska, Rumunska, Kypru a Litvy. 

Projekt byl určen k podpoře neformálního vzdělávání s cílem mezinárodní spolupráce mezi zkušenými s nezkušenými, organizacemi a jednotlivci, mládeží a pracovníky s mládeží, kteří usilují o odstranění diskriminace a marginalizace prostřednictvím praxe sociálního začleňování. 

Během prvních dnů projektu jsme se soustředili převážně na teorii. V následujících dnech jsme získané teoretické znalosti uplatnili v praxi při aktivní účasti na úkolech, které jsme vykonávali jako jednotlivci, nebo jako skupiny. Tyto aktivity byly často zaměřené na vymýšlení a úpravu programu pro mládež. Jednalo se o začlenění mládeže s postižením, migrantů a dalších lidí z nevyhovujících sociálních a společenských podmínek. 

V polovině projektu nám organizátoři umožnili výlet dle našeho přání. Rozhodli jsme se pro výlet lodí Yellow Submarine k nádherným jeskyním v Ayia Napě. Následně jsme navštívili muzeum soch, kde jsou vystavené desítky soch z celého světa. Tento výlet jsme si všichni moc užili a byl příjemným zpestřením mezi dny, kdy jsme se intenzivně věnovali předepsanému programu. Během této vyjížďky se nám podařilo lépe sblížit s účastníky a vytvořit si užší vztahy. 

Během projektu proběhlo několik interkulturních večerů. Nejvíce povedená dle názorů většiny účastníků byla rumunsko-srbská noc. Naučili jsme se tradiční tance, ochutnali jídlo a pití signifikantní pro dané země a užívali jsme si společně trávený čas. 

Myslím si, že tento projekt byl velmi povedený. Organizátoři a participanti byli úžasní a po celou dobu panovala příjemná atmosféra. Věřím, že každý z účastníků by zhodnotil projekt jako velmi obsáhlý a edukativní. Na první pohled nepříjemně nabitý program byl v konečném důsledku opravdu zábavný a odnesli jsme si z něj užitečné informace a zkušenosti, které můžeme aplikovat dále ve svých profesích a dalších aktivitách. 

Ráda bych poděkovala organizaci Neci Cyprus a EYCB z.s., že jsem mohla být součástí tohoto skvělého projektu na kterém jsem se toho spoustu naučila a poznala báječné a zajímavé lidi.

                                                                                                                     Adéla Škorpilová

Možná se ti bude líbit