(2I + E) Changing the World – Španělsko

single-image

Termín konání: 7. prosince 2020 – 6. července 2021

Místo konání: Granada, Španělsko

Program a akce: Evropský sbor solidarity, dlouhodobý dobrovolnický projekt

Přečtěte si prosím infopack.

V rámci programu Evropský sbor solidarity jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů ESC je kompletně (ze 100 %) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, kapesné, povinné doplňkové pojištění u pojišťovny Cigna, jazykový kurz, místní doprava a cestovní náklady (v případě tohoto projektu) do max. výše €275, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu Evropský sbor solidarity a zařízeno organizátory. 

Téma: pořádání volnočasových a neformálně-vzdělávacích aktivit pro děti, mládež, sociální inkluze

Hostitelská organizace: Ciudad de los niños Granada

Dobrovolníci: Serena Šmejcká, Tomáš Fediuk

Úkoly pro dobrovolníka:

 • Podporovat sociální rozvoj a vzdělávání dětí a mládeže s rizikem vyloučení ze studia za využití metod formálního a neformálního vzdělávání;
 • Vzdělávat děti a mládež o hodnotách tolerance, respektování kulturní diverzity a mezikulturnosti;
 • Poskytovat zdroje pro děti a mládež, aby dosáhli rozvoje a získali kompetence nutné pro uplatnění na pracovním trhu;
 • Tvořit prostor vzájemné spolupráce ve vzdělávání pomocí účasti učitelů, dobrovolníků a profesionálů s vazbou na téma projektu.

Dobrovolník bude operovat v následujících oblastech:

 • Program vzdělávacího střediska;
 • Program základní pěstounské péče;
 • Program emancipace;
 • Program školy s domovem mládeže.

Aktivity dobrovolníka budou souviset s podporou a spoluprací vzdělávacího centra, např.:

 • Spolupráce s profesionálním týmem při koordinaci a monitorování příjemců služby;
 • Spolupráce s pracovníky dozoru a pedagogy při přípravě tréninkových workshopů a tvoření skupinové dynamiky;
 • Podpora pracovníků dozoru a pedagogů při aktivitách formálního vzdělávání, workshopech anglického jazyka, workshopech začleňování na trh práce, sportovních aktivitách apod.

Možná se ti bude líbit