A+ Group Work: Accepting Interculturality to Recognise Ambition, Manage Adaptation, Enable Action, and Be Assertive — Itálie

single-image

Termín konání: 23. leden – 1. únor 2019

Místo konání: Tortona, Itálie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: více-fázový tréninkový kurz

Tento tří-fázový tréninkový kurz se skádá z násl. částí:

  1. Introductory Training Course (Italy – 23 January – 1 February 2019)
  2. Local Activities and Actions (více níže)
  3. Capacity Building and Evaluation Seminar (Italy – 2-9 April 2019)

 

Prosím důkladně si přečtete info-pack.  

 

Účastníci 1. a 2. části: Kateřina Rešlová, Robert Ach-Hübner 

 

Hostitelská organizace: APS La Fenice 

 

Účastnící-se země: Italy, Ireland, Belgium, Czech Republic, Estonia, Slovakia, France, Spain, Finland and Turkey

Report z 1. části tohoto 3-fázového kurzu: Úvodní tréninkový kurz (Tortona, Itálie – 23. leden – 1. únor 2019)

Tréninkový kurz A+ Group work se konal ve dnech od 24.- 30. 1. 2019 v malebném městečku na severu Itálie se jménem Tortona. Hlavním tématem evropského projektu bylo: Přijetí mezikulturality k rozpoznání
našich ambicí, získání adaptace a asertivity. Kurzu se účastnilo dohromady 20 účastníků z Estonska, Irska, Finska, Francie, Belgie, Španělska, Itálie, Slovenska, Turecka a České republiky. Organizační tým se skládal ze zkušených pracovníků s mládeží z Nizozemska, Velké Británie a Itálie. Místo našeho setkávání bylo Mládežnické centrum La Fenice kousek od rozlehlého parku v centru města, kde bylo veškeré vybavení a příslušenství pro rozmanité aktivity trainingového kurzu k dispozici.

Program této mládežnické výměny byl velmi pestrý a plný zajímavých i poučných aktivit. Nejenom, že jsme se všichni lépe naučili vnímat rozdílné kulturní odlišnosti, jiné pracovní tempo, způsob vyjadřování, ale získali jsme i schopnost lépe si vzájemně naslouchat, pomáhat si a vymýšlet společně řešení různých problémů i zapeklitých otázek. První tři dny jsme náš čas věnovali hrám a aktivitám zaměřeným na vzájemné poznávání se a práci v týmu. Také jsme vyrazili do města, kde jsme měli poznávat místní památky a vyzvídat od lokálních lidí, jaké je žití v Tortoně a luštit zapeklité otázky ohledně italských nářečí. Mezi další zajímavé aktivity patřila například hra na dvě skupiny mimozemšťanů, kteří se snažili verbálně i neverbálně komunikovat a dosáhnout dvou odlišných cílů. Čas jsme vyplnili i různými „energizery“ a poznávacími hrami. Následující dny jsme i přes rozšiřující se epidemii chřipky zvládli skvěle. Asi polovina z nás využila jedno volné odpoledne a vydala se objevovat přístavní italské město Janov. Nepřestávali jsme však pracovat a při jedné z outdoorových aktivit, kdy jsme chodili poslepu po parku v řadě za sebou pouze s jedním leadrem, jsme se naučili, jak důležitá je v týmu důvěra a pozornost. S různými barevnými čepicemi na hlavě jsme si také vyzkoušeli, jak zapeklitá situace může nastat ve společné práci na projektu, když každý má „jinou hlavu,“ jinou roli a jiný názor na řešení problémů. 

Asi nejzajímavější a nejsložitější částí programu byla týmová práce na vymýšlení programu pro skupiinu italských teenagerů, které jsme měli navštívit předposlední den v jedné z tortonských škol. Náhodně rozdělé skupinky účastníků pracovali společně na různých typech aktivit jako je žonglování, tvorba živých obrazů, akrobacie nebo pantomima za použití evropských jazyků. Cílem bylo upevnit týmového ducha, naučit mladé lidi spolupracovat a seznámit se s multikulturním evropským prostředím. Hry jsme si prvně vyzkoušeli sami na sobě a dále jsme pokračovali na jejich vylepšení spolu s organizátory a na základě zpětné vazby našich kolegů. Sama událost, kdy jsme aktivity prováděli, byla velmi úspěšná a italským studentům se náš program velmi líbil. Poznali jsme tak odlišný způsob vzdělávání v Itálii, práci s mládeží a hlavně jsme si upevnili týmového ducha a zlepšili si komunikaci v angličtině a trochu také v italštině. 

Na závěr tréninkového kurzu v Tortoně jsme nezapomněli zhodnotit celý proběhlý týden. Rozebrali jsme pořádně, co to znamená reflexe a zpětná vazba a poradili jsme se o dalších krocích s prováděním našich aktivit na domácí půdě. Kurz jsme završili společným kulturním večerem a výbornou italskou večeří v oblíbené místní restauraci. Nechyběla italská hudba a všichni účastníci i organizátoři programu. Kurz se obecně velmi vydařil. Všichni jsme domů odjížděli nadšení a plní skvělých dojmů a zážitků. Získali jsme nové přátele, naučili se nové dovednosti a poznali jsme další evropské město. Velký dík patří Evropskému centru mládeže Břeclav za umožnění výjezdu na tento kurz a také všem organizátorům z italské La Fenice a účastníkům, kteří se na programu aktivně podíleli. Účast na podobném kurzu mohu všem doporučit. 

Kateřina Rešlová

Možná se ti bude líbit