Enter DignityLand — Estonsko

single-image

Původní termín konání: 24. září-2. říjen 2020. Projekt se kvůli pandemické situaci přesunuje na zatím neznámý termín v r. 2021. Až bude nový termín znám, objeví se na této stránce.

Místo konání: Viljandi, Estonsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Tento projekt se kvůli pandemii Covid-19 přesunul na podzimní termín uvedený na této stránce. Prosím ignorujte datumy v info-packu. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku.

APV = přípravné předprojektové setkání (advance planning visit) se konalo ve Viljandi v termínu 7.-10. únor 2020. APV se zúčastnili dva reprezentanti za český tým (group leader + 1 účastník). 

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Účastnický poplatek (vybírá si ho samotná hostitelská organizace): €25/účastník  

Věkový limit pro účastníky: 18-25.

Celkový počet účastníků za národní skupinu: 5+1 group leader

Věkový limit pro group leadera: 20+. 

Účastnící se země: Itálie, Estonsko,  ČR, Španělsko, Polsko

Hostitelská organizace: MTÜ Noored Ühiskonna Heaks

Popis projektu:

To, že by se měla dodržovat lidská práva už dnes snad ví téměř každý. Slyšel jsi ale o právech sociálních? Jsou to práva, která mají za cíl vyrovnat kulturní a společenské rozdíly mezi lidmi a komunitami. Chtěl by jsi přispět k prostředí, které lépe toleruje národnostní menšiny? Pak jsi tu správně!

Sociální práva se v poslední době staly ožehavým tématem, u kterého často vyvstává více otázek, než odpovědí. „Nejsou to náhodou vlastně jen lidská práva?“ „Neříkají ta práva jen vůli Evropské unie?“ „Z čeho se tato práva skládají a jak je lze uplatnit?“ To jsou jen některé otázky, které si mnoho lidí pokládá.

Enter DignityLand je výměna mládeže, která má jejím účastníkům pomoci pochopit fungování sociálních práv, všímat si násilí a pomáhat těm, co to potřebují. Sociální práva jsou v Evropské unii stanovena Evropskou sociální chartou, která nám poslouží jako základ našeho projektu. Ta  pak spolu probereme v různých odvětvích, například v bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnání, boji proti diskriminaci, právní a sociální ochraně či v oblasti volného pohybu osob. Společně tak vytvoříme „dobré příklady“ toho, jak by se měla mládež chovat napříč komunitami.

Záměr projektu:
Cílem tohoto projektu je umožnit mládeži pochopit sociální práva, bojovat za ně a pomáhat okolí.

Cíle projektu:

 • Rozšířit povědomí o Evropské sociální chartě a možnostech jejího uplatnění v řadách mládeže
 • Řešit konfliktní situace a vyloučení mládeže žijící v multikulturním prostředí za použití principů neformálního vzdělávání
 • Vytvořit způsoby, kterými bude možné začlenit sociální práva do reality životů mládeže
 • Prozkoumat a najít nové možnosti, kterými může mládež pomáhat svým vrstevníkům čelícím nebezpečí vyloučení z komunit a násilí
 • Zahájit, podporovat a zhodnocovat aktivity v účastnících se zemích s cílem rozšířit povědomí o Evropské sociální chartě

Profil účastníka:

 • Mladí lidé žijící ve znevýhodněném prostředí
 • Mladí lidé, kteří neznají svá sociální práva
 • Zájem o mezikulturní vzdělávání
 • Zájem o aktivismus
 • Ve věku 18 až 25 let
 • Aktivní přístup k životu

Možná se ti bude líbit