InsideOut 3 — Španělsko

single-image

Termín konání: 22.-28. duben 2018

Místo konání: Amalur Madre Tierra, u Alicante, Španělsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si info-pack

Účastníci: Lenka Rigerová, Tomáš Homola, Anna Pavelková

Hostitelská organizace: Asociación Promesas 

Účastnící se země: Belgium, Czech Republic, Estonia, Portugal, Italy, Poland, Turkey, Romania, Spain

Report z projektu:  

Projekt, kterého jsme se zúčastnili, trval od 22. 4. do 28. 4. 2018 a pořádala ho španělská organizace Asociación Promesas (www.asociacionpromesas.com). Hlavním organizátorem bych Javi Quilez, což bylo naše největší štěstí. Javi dělal vše, co nám na očích viděl (staral se o nás během coffee breaků, zajišťoval pro nás další informace a všechnu administrativu kolem kurzu) a jeho organizace před, během i po kurzu byla velmi svědomitá.

Projekt se konal ve vesnici kousek od města Alicante, na hezké eko-farmě Centro Amalur-Madre Tierra, v regionu San Vicente del Raspeig. Za farmou byly už jen hory a z farmy zase naopak výhled na vzdálené Alicante. Atmosféra tohoto místa byla kouzelná a myslím, že i svým kouskem přispěla k tomu, že celý tréninkový kurz byl neuvěřitelným vnitřním zážitkem pro každého z nás a přinesl všem účastníkům i to, pro co si na kurz přijeli. Program kurzu měl totiž téma „InsideOut – Be the leader of your life“.

Na kurzu se sešli lidé různého věku (od 18 do cca 60 let) a z různých evropských neziskových organizací (vždy zde byli 3 zástupci jednotlivých států) – náš český tým tak mohl poznat lidi z Polska, Itálie, Belgie, Portugalska, Rumunska, Turecka, Estonska a Španělska.

Cíle a témata kurzu

Projekt jsme zahájili večer přímo na eko-farmě, kde jsme se nejprve trochu vzájemně seznámili, ale protože jsme byli všichni po cestě unavení, s oficiálním programem jsme začali až druhý den ráno. Dopoledne následující den jsme tedy začali několika teambuildingy a bližším seznámením, jaké jsou očekávání účastníků a cíle samotného kurzu.

Cílem bylo nastartovat proces osobního rozvoje a sebepoznání u jednotlivých členů tak, aby poznali blíže jak sami sebe jako takové, tak i svoje talenty a vášně. Cílem bylo ale také to, aby mohli vyzkoušené metody a aktivity později případně zavést s mladými lidmi u nich doma, v neziskové organizaci, kde pracují.

Proto jsme odpoledne zahájili už bližším seznámením s tématy jako je Rozvoj talentu a během dalších dní např. Vedení sama sebe, Uvědomění si vlastního těla nebo pocitů, Zvyšování vnitřní odolnosti, Podnícení vlastní zvědavosti a kreativity či Přijímání odpovědnosti. Ke každému tomuto tématu pak následovala aktivita, kterou si pro nás přichystali dva zkušení trenéři / koučové – Dominique a Sylvia.

Workshopy s Dominiquem a Sylvií

Všechny aktivity byly opravdu profesionálně vedené a po každém takovém „cvičení“ jsme dělali i společnou reflexi, co každý o sobě díky této akci zjistil, co nového mu to přineslo a jak to do budoucna může změnit či zahrnout do svých vlastních aktivit. Velkým plusem při těchto aktivitách byla i otevřenost celé naší skupiny, kde odsuzování, předjímání, vnucování jiných myšlenek opravdu nemělo místo. Proto si myslím, že trenéři opravdu dovedli vytvořit prostor pro nakopnutí našeho rozvoje. A domů si dokonce každý z nás přivezl takový malý „návod“, jak se sebou (a případně s jinými lidmi) pracovat dál, na co se zaměřit apod.

Výlety a osobní volno

Jedno odpoledne – konkrétně ve středu – jsme měli možnost jet na výlet právě do Alicante. Kdo ale nechtěl, tak nemusel a mohl si udělat program vlastní nebo jen zkrátka odpočívat a vstřebávat nové vjemy a zážitky. Volno jsme také měli každý večer a bylo jen na nás, jak ho vyplníme. Protože jsme se ale potkali jako skvělá parta lidí, každý večer se našel někdo, kdo ostatním nabídl jinou možnost, jak trávit večer – ať už to byla Sara s akrojógou nebo třeba estonská skupina s posezením a poznáváním chutí Estonska, Polska a České republiky.

Byl to pro nás opravdu nezapomenutelný zážitek – získat tak drahocenný čas jen sami na sebe a na ostatní zajímavé lidi z celé Evropy a moct se ponořit do vlastních emocí, zážitků, vnímání sama sebe a dalších (někdy bohužel v dnešní době opomíjených) věcí. Samotné místo mělo neuvěřitelnou atmosféru, krásnou okolní přírodu, ale hlavně vše bylo o skvělých, inspirativních a velmi otevřených lidech, které jsme měli díky tomuto projektu možnost potkat. Proto bych chtěla poděkovat všem, kteří nám toto umožnili a všem, které jsem mohla na projektu poznat a přidat si je mezi své opravdové přátele. Je někdy až neuvěřitelné, že si jsme takové přátele schopní udělat během 5 dní. Když jsou ale tyto dny intenzivní, tak jako to bylo v tomto případě, vše jde úplně samo. Děkujeme za vše.

Lenka Rigerová

Možná se ti bude líbit