Management and Support of Volunteers Working with Marginalised Groups — Chorvatsko

single-image

Termín konání: 10. – 18. říjen 2017

Místo konání: Selce, Chorvatsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Training course

Prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit

Účastníci: Dominika Lukášová, Cyril Kučera, Zdeněk Kroupa

Hostitelská organizace: Association for improvement of modern living skills “Realization”

Účastnící se země: ČR, Chorvatsko, Makedonie, Slovensko, Polsko, Turecko, Bulharsko, Itálie, Řecko

Report z projektu:  

Projekt Management and Support of Volunteers Working with Marginalised Groups se uskutečnil ve dnech 10. – 18. října 2017 v krásném přímořském městečku Selce, na severu Chorvatska. Hostitelskou organizací byla Association for improvement of modern living skills “Realization”, která přivítala účastníky z České republiky, Slovenska, Makedonie, Polska, Turecka, Itálie a Řecka.

Byli jsme společně s organizátory ubytovaní v hostelu Karlovač, přímo u pláže, takže ve chvílích volna nebyl problém užít si moře. Na to že byla polovina října, celou dobu našeho pobytu nás provázelo krásné slunečné počasí a mohli jsme si i zaplavat. Přímo v hostelu jsme měli zajištěnou také stravu (na své si přišli i ti, kteří chtěli vyzkoušet mstní jídla – kalamáry jsme měli hned dvakrát.)

První dny se nesly v duchu seznamování – vzájemného, ale také s celým nadcházejícím programem. Všechny aktivity pojilo jedno hlavní téma – dobrovolnictví. Měli jsme možnost se dozvědět, jaké možnosti mají lidé, které dobrovolnická činnost zajímá, v ostatních evropských zemích. Řada účastníků za sebou měla osobní zkušenost (často i v zahraničí), což byl nejlepší způsob, jak se dozvědět co nejvíce o dobrovolnictví a možnostech s tím spojených.

Většinou jsme byli rozděleni do menších (národnostně různých) skupin, takže jsme si vyzkoušeli spolupráci s každým a samozřejmě také pocvičili naši angličtinu. Jednou z větších prací ve skupině bylo hledání dobrovolníků do naší fiktivní organizace. S tím se pojilo vypracování požadavků na danou pozici a například také tvorba plakátu naší organizace, který přiláká co nejvíce lidí. S hledáním dobrovolníků bylo samozřejmě také spojeno téma motivace. Tedy jaká je naše motivace stát se dobrovolníkem a zároveň jak bychom jako zástupci dané organizace motivovali dobrovolníky, které jsme přijali.

Další zajímavou částí bylo vytváření našeho vlastního projektu (měli jsme si naplánovat, jaké bude jeho téma, kdy a kde bude probíhat, na jakou skupinu lidí se zaměří, rozdělit si role, kdo bude mít co na starosti aj.)

Organizátoři pro nás připravili velké množství zábavných her a aktivit, počínaje u „energizer games“, které byly připraveny vždy na začátku dopoledního i odpoledního bloku.  Mě osobně z dalších aktivit moc bavila mini divadelní představení, která jsme připravovali v pětičlenných skupinách. Snažili jsme se ztvárnit, jak bychom řešili různé problémy mezi dobrovolníky v naší organizaci (vztahové, při nedostatku motivace, či naplnění očekávání), dále také jak je nutná komunikace mezi vysílající organizací – dobrovolníkem – hostitelskou organizací.

Zajímavou zkušeností bylo i trénování pohovorů – ať už na straně osoby (dobrovolníka s komplikovanou životní situací), která má zájem o místo, či na straně osoby, která pohovor řídí.

Každý večer jsme ve skupinách také psali společný dopis – zpětnou vazbu pro organizátory, kde jsme shrnuli, co se nám během dne líbilo, nebo co bychom naopak udělali jinak, příp. jestli máme nějaké zvláštní požadavky.

Během kurzu jsme také získali spoustu informací o dalších možnostech týkajících se Erasmu, také o možnostech krátkodobé, či dlouhodobé dobrovolnické činnosti v zahraničí, odkazy na podrobné info o EVS. Závěrem jsme se také seznámili s certifikátem „youthpass“, který nám byl poslední večer, po absolvování tréninkového kurzu, udělen.

Za mě se povedly také oba „intercultural“ večery, kdy každý stát představoval své typické nápoje, pokrmy, hudbu, tance, zvyky, aj. a my měli možnost ochutnat od tiramisu, přes ajvar, až po halvu.

 

Osm dní uběhlo jako voda a my opouštěli Chorvatsko plní nových zážitků, zkušeností a vědomostí. Velké díky patří všem účastníkům a samozřejmě celému týmu organizátorů.

Dominika Lukášová

Možná se ti bude líbit