Development of Youth Workers with Simulation — Turecko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Ankara, Turecko

Termín konání: 9.—18. červen 2023

Český tým: 6 účastníků (ve věku 18+) + 1 group leader (ve věku 18+)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pozor – na tento projekt je přihlašování možné jen pokud jste občanem ČR či držitelem platného povolení k pobytu na území ČR.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Sports Referral Platform Youth Group

Popis projektu:

Náš projekt s názvem “Development of Youth Workers with Simulation“ bude realizován s cílem zvýšit odborné znalosti a dovednosti pracovníků s mládeží v kontextu přispění k aktivnímu a odpovědnému občanství dobrovolníků projektu tím, že posílí jejich smysl pro aktivní a odpovědné občanství a umožní jim zapojit se do produktivnější a trvalejší dobrovolnické činnosti. V rámci tohoto projektu se uskuteční seminář s neobvyklým obsahem a metodou.

Metoda sdílení zkušeností se obecně používá ke zvyšování schopností pracovníků s mládeží a účastníci zvyšují své znalosti a zkušenosti tím, že si navzájem předávají své zkušenosti z projektů.

Na druhou stranu je naším cílem zvýšit schopnosti pracovníků s mládeží prostřednictvím simulace projektů, které se budou realizovat, nikoliv sdílením zkušeností z projektů realizovaných v rámci tohoto projektu.

Proč tento projekt?

Realizací projektů pro mládež se nedosáhne změny pouze u cílových skupin. Například dobrovolnické aktivity nepřispívají pouze k řešení environmentálních problémů a podpoře rozvoje dětí s omezenými možnostmi, nebo starších lidí. Zároveň nevyhnutelně dochází k pozitivním změnám u těch, kteří se v projektech dobrovolně angažují. Díky projektům se také rozvíjejí kognitivní a emocionální schopnosti mladých lidí, kteří projekty dělají, jako je komunikace, zodpovědnost, návyky na práci v týmu a analýza sociálních problémů a tvorba jejich řešení. Jinými slovy, ti, kdo dělají projekty pro mládež, přinášejí prospěch nejen cílové skupině, ale také sami sobě. Tyto změny mohou být spontánní, nebo je mohou navrhnout pracovníci s mládeží, kteří projekty pro mládež vytvářejí a realizují.

Pracovníci s mládeží, kteří navrhují, kde, s kým, proč a jak by se projekty měly realizovat, s tímto týmem kráčejí ke svým cílům. Jejich týmoví spolupracovníci se také zdokonalují. Blíže k cíli se posiluje jejich aktivní a odpovědné občanské cítění a rozvíjejí se jejich dobrovolnické dovednosti. Projekty, které pracovníci s mládeží připraví a uskuteční s tímto vědomím a nadhledem, přinesou maximální užitek jak projektovému týmu, tak dobrovolníkům a cílovým skupinám.

S ohledem na tyto úvahy bude náš projekt realizován s cílem zvýšit odborné znalosti a dovednosti pracovníků s mládeží v kontextu přispění k aktivnímu a odpovědnému občanství dobrovolníků projektu tím, že posílí jejich smysl pro aktivní a odpovědné občanství a umožní jim zapojit se do produktivnějších a trvalejších dobrovolnických aktivit.

Možná se ti bude líbit