Extremism?! No, Thanks! – Arménie

single-image

Termín konání: 23.-30. srpen 2016

Místo konání: Jerevan, Arménie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack.

Účastníci: Kristýna Liptáková, Šimon Doseděl

Účastnící se země: Arménie, Bělorusko, Chorvatsko, ČR, Itálie, Gruzie, Makedonie, Litva, Moldavsko, Polsko, Rusko, Švédsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie 

Hostitelská organizace: International Youth to Youth Initiative (Y2Y) a Armenian Progressive Youth (APY)

Report z projektu: 

Projekt na téma „Extremism, no thanks!“ se konal v hlavním městě Arménie Yerevanu, které se svým miliónem obyvatel představuje největší společenství arménů na světě (pro představu na světě žije zhruba 8 miliónů arménu, z toho ale pouze 3 milióny v Armenii.)

Strávili jsme zde 10 úžasných dnů, na které jen tak nezapomeneme. Samotný projekt trval 7 dní, ale jako česká skupina (2 účastníci) jsme se rozhodli přiletět o dva dny dříve a také o dva dny déle odletět, abychom měli dostatek času Arménii poznat.

Jako česká skupina jsme se setkali už na Pražském letišti a společným letem se vydali, s 5ti hodinovým čekáním v Kijevě,   do Arménie. Když jsme po dvou horkých dnech konečně došli na hotel a ubytovali se, poznali jsme zbytek účastníků. Lidé z České republiky, Chorvatska, Italie, Běloruska, Polska, Litvy, Ruska, Velké Británie, Arménie, Gruzie, Makedonie, Moldávie, Švédska, Ukrajiny a Turecka.
Tím že z každé země byli vysláni pouze dva účastníci (z Ruska vlastně jen jeden), byla skupina velmi rozmanitá a měli jsme možnost porovnat názory a životní podmínky lidí, kteří se od sebe značně odlišují, což bylo pro mě zajímavým doplněním programu.

Jak už jsem uvedl dříve, projekt se zabýval problémem extremismu. 
A to ze všech možných pohledů, zaujala mě myšlenka, že armáda USA je vlastně největší extremistiskou skupinou na světě. Členové jednají bez vlastního uvážení podle rozkazů a používají násilí jako prostředek dosažení cílů. Ale hlavním tématem byla uprchlická krize a problém s „klasickými“ teroristickými skupinami.

První den probihali různé seznamovací a ice-breaking aktivity. Po obědě jsme se vydali na prohlídku centra Yerevanu a zakončili ji v pozdních hodinách na kaskádach s krásným výhledem na celé město. 
Druhý den, jsme se už plně věnovali tématu. Probihali prezentace a diskuze na témata jako: diskriminace, předsudky, sociální stereotypy. Den byl zakončen mezinárodním večerem, kde si každá země připravila stůl s pokrmy, tekutinami  a prezentací své země. Někteří se nás rozhodli naučit své tradiční tance a tak se rozběhla mocná párty,která trvala až do noci. 
Třetí den jsme se blíže podívali na kořeny extremismu, extremismus v Evropě, problémy se svobodou projevu a proběhla i aktivita, při které jsme si navzájem sdělili situaci v jednotlivých zemích. 
Další den byl, i podle závěrečného hodnocení, nejlepším dnem projektu. Ráno proběhla diskuze o různých strategiích zamezení a potlačení vzniku extremistickych skupin. Poté jsme se odebrali na svačino-oběd. Nasedli jsme do dvou minibusů a vyjeli na exkurzi po Arménii. Byli jsme nadšení i proto, že se organizátoři rozhodli přidat jeden bod programu. Navštívili jsme tedy chrám Khor Virap v těsné blízkosti tureckých hranic a s výhledem na mocný masív Araratu. Pak jsem dojeli ke chrámu Gerhard, umístěném vysoko v horách, viděli jsme i pozůstatky 4 000 let starého chrámu Garni a nakonec jsme se hladový vrhli na tradiční armenskou večeři, kde nám místní předvedli tradiční výrobu chleba a „šašliků“, ořechů navlečených na drát s ovocnou polevou. 
Během pátého a šestého dne opět probihali prezentace, přednášky, diskuze i společné aktivity. Dozvěděli jsme se jakou roli ve společnosti může mládež zaujímat a jak zvýšit její aktivitu a hlavně dopad. Rady nám dal i rektor z Izraele, se kterým jsme se spojili pomocí skypu. Na konec jsme si, rozděleni do skupin, vyzkoušeli naplánovat vlastní projekty a navzájem si je prezentovali. 
Po závěrečném hodnocení byla zahájena párty na rozloučenou. A ráno (někteří už v noci) jsme si řekli „see you soon“ a vydali se na cestu do svých domovů.

Vše fungovalo perfektně a proběhlo podle plánu, předem daný program byl dodržen. Pochválit bych taky chtěl hotel a jídlo, poskytli nám perfektní zázemí. Po skončení projektu jsme další dva dny, jako Česká skupina, strávili odděleně, já vyrazil do hor, zatímco Kristýna zůstala v srdci Yerevanu. Jsem opravu rád, že jsem měl možnost být součásti tohoto projektu.

Díky moc za všechno.

Šimon Doseděl

Možná se ti bude líbit