Ohlédnutí za rokem 2015

single-image

Přejeme vám úspěšný a ve všech ohledech dobrý rok 2016 a děkujeme vám, že se s námi jezdíte neformálně vzdělávat, že nás sledujete, inspirujete a všemožně podporujete (ať už dárcovstvím, dobrým slovem mezi svými známými nebo jakkoli jinak).

 

Letos přes nás vyjelo celkem 304 mladých lidí na 77 zahraničních projektů do 26 zemí. Zároveň jsme v roce 2015 zaznamenali našeho již 800. účastníka. Poprvé jste se s námi měli možnost podívat do Švýcarska a Irska. Vyslali jsme také 4 dobrovolníky na 3 projekty Evropské dobrovolné služby. Všechny výše zmíněné projekty byly podpořeny programem Erasmus+: Mládež.

Podařilo se nám rozšířit naši působnost do Afriky, když jsme na vlastní náklady – a také díky vašim příspěvkům – vyslali dobrovolnici-zdravotní pracovnici na tříměsíční projekt „We volunteer with FUN“ do ghanské organizace OSDA.

Ve spolupráci s ostatními břeclavskými organizacemi jsme uspořádali komunitní akci „Břeclavané sobě„. S možnostmi, jak levně vycestovat do zahraničí a zábavně rozvinout své schopnosti díky programu Erasmus+: Mládež jsme seznámili žáky břeclavské střední průmyslové školy a obchodní akademie a gymnázií v Mikulově a Velkých Pavlovicích. Na dvou besedách jste letos měli možnost potkat se s námi vyslanými dobrovolníky a dovědět se, co během své EDS zažili (více vizte zde a tady). Program Erasmus+:Mládež jsme propagovali také na akcích „Nestůj… cestuj!,“ „Nestůj… cestuj! vol. 2“ a na Veletrhu neziskových organizací Brno.

Naše projektová koordinátorka Jana Parolková dosáhla obrovského úspěchu, když zvítězila v anketě pořádané Asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje a stala se tak historicky vůbec první Osobností NNO JMK.

Dále jsme pro vás připravili nový program péče o dárce, v rámci něhož můžete za své dary obdržet krásné skládací tašky, trička a mikiny. Obnovili jsme také náš informační blog EU4U, na němž se dovídáte o aktuálních nabídkách stáží, konferencí, zaměstnání, soutěží apod.

Zachovejte nám prosím svou přízeň i nadále, máte se nač těšit!

Možná se ti bude líbit