Youth Work on Migration — Francie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 7.—15. říjen 2021

Místo konání: Strasbourg, Francie

Počet volných míst: 3

Věkový limit pro účastníky: 18—40

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku, nejpozději do 7. srpna.

Z důvodu zpřísňujících-se restrikcí ve Francii bude možné se tohoto tréninkového kurzu zúčastnit se pouze plně naočkovaným účastníkům =

Být plně naočkovaný znamená:
osoby, kterým byl vydán národním certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo:

a)   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
b)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) vč. Covid testů do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Proplácení nákladů na Covid testy: celkový rozpočet na cestovní náklady a Covid testy jsou dohromady €275/účastník. Tzn. že pokud účastníka vyjdou cest. náklady na €135, zbyde mu €140 na proplacení svých Covid nákladů. Pro ekonomicky znevýhodněnou mládež/pracovníky s mládeží máme Grantový program, který má za cíl umožnit vycestovat na zahraniční projekty nabízené na tomto webu všem mladým lidem, kteří o to stojí, ale nemají dostatečné finanční prostředky na to, aby si mohli koupit jízdenku/letenku či zaplatit účastnické/PCR poplatky. Více o Grantovém programu najdete zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Francie (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Paragraf International

Popis projektu:

Description: Migration is a global phenomenon that has affected peoples and societies all over the world for centuries. The World has gone through a number of migration periods. In the modern times, the earliest period of migration, called the ‘mercantile period’ lasted from 15 th until 18 th century. It was characterised by colonisation of the Americas, Africa, Asia, Australia and Oceania by European powers and forced migration within between these continents.

Today’s Europe absorbs two million migrants each year more than any other part of the world (as a proportion of its population), including North America. This migration flow changes the make up of European societies more so than birth rates or death rates. Increased migration into Europe is part of a global trend. Cheaper travel and more information encourage skilled and unskilled workers from poorer countries to migrate to richer ones.

Aim: It is a training course that aims to support the professional development of youth workers and to raise the quality of their projects concerning Migration and Mobility projects. Objectives:

  • Development of a more tolerant, inclusive and egalitarian society;
  • support the reflection among participants on the different dimensions of migration and mobility;
  • exchange of good practice in the field of youth related to international migration, mobility and its influence on young people in the EU and in the partner countries and  the opportunities arising; training of youth workers to better address problems and opportunities arising from migration, together with the local youth and migrants;
  • transfer and development of knowledge of European mobility programs in youth worker;
  • promotion of European cooperation between NGOs that are in contact with migration and youth mobility;
  • the development of new initiatives in the field of youth and mobility within Erasmus+, to give migrants and local youth the same opportunities.

Možná se ti bude líbit