Take Action Now! — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Braga, Portugalsko

Termín konání: 12.—18. říjen 2022

Velikost českého týmu: 3 účastníci. Český tým je aktuálně plně obsazen. Můžete se hlásit jako náhradníci. 

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €360 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Portugalska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: SYnergia Portugal

Popis projektu:

Hlavním tématem tohoto tréninkového kurzu jsou cíle udržitelného rozvoje (SDG z anglického Sustainable Development Goals) a možné akce pro práci s tímto dokumentem spojených národů

SDG vzešly z agendy přijaté spojenými národy na Summitu OSN o udržitelném rozvoji v září 2005. Sestávají ze 17 cílů a 169 podcílů, které by měli být dosaženy do roku 2030. Tím pádem je účast na „rekonstrukci/konstrukci“ změn evropské a světové reality úkolem nás všech.

Během tohoto projektu se snažíme rozvíjet aktivity k podpoře aktivní účasti mládeže.

Možná se ti bude líbit