ANTIDOTE: Alternative Narratives for Tolerance and Intercultural Dialogue to Overcome Stereotypes and Spread Equality: 4. setkání — Polsko

single-image

Program a akce: program Europe for Citizens, Strand 1 “European Remembrance”, 4. setkání více-fázového projektu.

Místo konání: PURO hotelGdansk, Polsko

Termín konání: 22.—25. květen 2023

Prosím důkladně si přečtete celkový info-pack projektu a rozpis denních aktivit tohoto setkání

Více o již proběhlých setkáních se dočtete zde: 1. setkání/kick-off meeting v Itálii, 2. setkání v Rumunsku & 3. setkání v Kosovu.

Český tým: Martina Kyselá, Lenka Dvořáková

Hostitelská organizace: Alphabet Formation

Report z projektu:

Tento Erasmus+ meeting s názvem ANTIDOTE: Alternative Narratives for Tolerance and Intercultural Dialogue to Overcome Stereotypes and Spread Equality: 4. setkání — Polsko proběhl ve dnech od 22. do 25. května 2023 pod záštitou hostitelské organizace Alphabet Formation v polském Gdaňsku. Na projekt jsem vyjela společně s jednou další slečnou za českého tým za organizaci EYCB. Meetingu se celkově zúčastnilo na 15 delegátů z 12 různých států, což dodalo setkání mezinárodní charakter a obohatilo diskusi o různé kulturní perspektivy.
 
22. května byl příjezdovým dnem, všichni z účastníků se dopravili na místo po vlastní ose a v různé časy. Český tým využil k cestě na sever Polska green travel, tedy pouze pozemní formu dopravy, takže jsme na místo přijeli až večer. Ubytováni jsme byli v moderním krásném hotelu Puro umístěném v samém srdci Gdaňsku.
 
Program započal následující den bohatou hotelovou snídaní. Poté jsme hromadně návštívili Muzeum druhé světové války, kde jsme strávili většinu dne. Naše výborná průvodkyně, místní historička, nás provedla expozicemi a podrobně nám vysvětlila významná historická fakta. Odpoledne jsme pak strávili prohlídkou starého města, kde jsme měli možnost obdivovat nádhernou architekturu Gdaňsku, který je známý svou bohatou historií a specifickou architekturou, která se dost podobá skandinávskému stylu. Náš první den jsme zakončili společnou večeří formou rautu v našem hotelu.
 
Následující den, 24. května, začal snídaní v hotelu a poté jsme se vydali do Evropského centra solidarity. Návštěva této instituce, stejně jako Muzea druhé světové války nám připomněla důležitost solidarity a tolerance v naší společnosti. Tyto instituce jsou klíčové v udržování paměti na historické události, které formovaly současnou tvář Evropy. V Evropském centru solidarity jsme dokonce měli příležitost setkat se s Lechem Walesou, bývalým polským prezidentem a nositelem Nobelovy ceny míru. Tato jedinečná událost vedla k inspirativní diskusi o historii Polska, budoucnosti Evropské unie a roli mládeže v budoucích společenských změnách. Později téhož dne jsme si také užili okružní plavbu lodí po kanále v Gdaňsku, což nám poskytlo jedinečný pohled na město a jeho nádherná panorama. Večer pak následovala společná večeře v tradiční polské restauraci a tím byl celý projekt oficiálně ukončen.
 
25. května byl odjezdovým dnem. Většina účastníků odjela už brzy ráno, my ostatní z nás jsme se stihli užít poslední snídani v hotelu Puro a následně jsme se připravili na odjezd. S nově nabytými zkušenostmi a zážitky jsme se rozloučili s Gdaňskem a následně odjeli zpět do našich domovských zemí.
 
Celkově vzato, účast na projektu ANTIDOTE byla nesmírně obohacující zkušeností a jsem moc vděčná za tuto příležitost, která mi poskytla cenné poznatky a inspiraci pro budoucí práci v oblasti mezilidové tolerance a rovnosti. Moc si vážím toho, že jsem byla součástí tohoto projektu a měla jsem tak možnost reprezentovat Českou republiku. Těším se na další podobné projekty a příležitosti, které mi umožní sdílet své zkušenosti a poznatky s ostatními. Děkuji všem účastníkům za jejich příspěvky a organizacím EYCB a Alphabet Formation za uspořádání tohoto úspěšného setkání.
 
Lenka Dvořáková

Možná se ti bude líbit